Föräldraskap

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas.

Mamma och pappa som tar en promenad med sin bebis

Digital föräldraskapsbekräftelse

Från och med 1 januari 2022 finns det möjlighet att fastställa föräldraskap digitalt via Skatteverkets webbplats.

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst ”Digital föräldraskapsbekräftelse”. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Om ni inte lämnat någon föräldraskapsbekräftelse via tjänsten inom 14 dagar från barnets födsel meddelar Skatteverket socialnämnden i kommunen där barnet är folkbokfört att det finns ett nyfött barn där det saknas uppgift om barnets andre förälder. Ni blir då kontaktade av handläggare på socialförvaltningen.

Läs mer på skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föräldraskapsbekräftelse hos socialförvaltningen

Föräldraskap kan även fastställas genom bekräftelse på socialförvaltningen. Om ni inte bor tillsammans eller om det föreligger någon osäkerhet kring föräldraskapet gör familjerätten en utredning för att fastställa vem som är far till barnet.

När föräldraskapet är fastställt hos socialförvaltningen lämnas information till Skatteverket om vem som är barnets andre förälder.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn?

Att ha vårdnaden om ett barn – att vara vårdnadshavare – innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till.

Senast uppdaterad: 11 april 2024