Familjeteamet

Livet innebär både med- och motgångar och ibland kan vi behöva ta hjälp av någon utomstående. Familjeteamet erbjuder råd och stödsamtal samt biståndsbedömda insatser till barn och ungdomar i åldern 0-20 år och deras familjer. 

För råd och vägledning kan din familj eller du som enskild vända dig till Familjeteamet och få upp till tre samtal för att få stöd i olika situationer.

Det kan till exempel handla om:

  • Konflikter och bråk.
  • Relations- och kommunikationssvårigheter.
  • Alkohol och droger.
  • Ny familjekonstellation.
  • Stöd att skapa rutin och struktur.

Samtal erbjuds för hela familjen och/eller individuellt. För längre insatser krävs ett biståndsbeslut. Då ansöker du hos barn- och ungdomsenheten inom socialtjänsten.

Ansök om stöd hos barn- och ungdomsenheten

Tillsammans med er som familj, socialsekreterare och familjeteam hittar och utvecklar vi familjens resurser och bygger på det som fungerar. Familjeteamet arbetar även med ungdomstjänst och umgängesstöd.

Senast uppdaterad: 23 september 2021