Familjeteamet

Livet innebär både med- och motgångar och ibland kan vi behöva ta hjälp av någon utomstående. Familjeteamet erbjuder råd och stödsamtal samt biståndsbedömda insatser till barn och ungdomar i åldern 0-20 år och deras familjer. 

För råd, stöd och vägledning i olika situationer erbjuder familjeteamet er möjlighet att boka in upp till tre vägledande samtal. Dessa samtal dokumenteras inte.

Det kan till exempel handla om:

  • Konflikter och bråk.
  • Relations- och kommunikationssvårigheter.
  • Alkohol och droger.
  • Ny familjekonstellation.
  • Stöd att skapa rutin och struktur.

Samtal erbjuds för hela familjen och/eller individuellt. För längre insatser krävs ett biståndsbeslut. Då ansöker du hos barn- och ungdomsenheten inom socialtjänsten.

Ansök om stöd för barn och unga Länk till annan webbplats.

Tillsammans med er som familj, socialsekreterare och familjeteam hittar och utvecklar vi familjens resurser och bygger på det som fungerar. Familjeteamet arbetar även med att verkställa ungdomstjänst, ungdomsvård samt medverka som umgängesstöd.

Senast uppdaterad: 28 april 2023