Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Brandriskprognos och eldningsförbud

När det är väldigt torrt i skog och mark och risken för bränder är stor, kan kommunen bestämma att ingen får lov att elda. Som privatperson har du ett stort eget ansvar för att inte orsaka bränder. Du ska alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld.

Inget eldningsförbud - no fire ban

Just nu är det inte eldningsförbud inom kommunen, men var ändå försiktig och tänk på att du har ett stort ansvar när du eldar!

Du hittar mer information och aktuell brandriskprognos på Brandkåren Norra Dalarnas webbplats Öppnas i nytt fönster..

There is not a fire ban right now.

När kommunen- eller länsstyrelsen Länk till annan webbplats.- beslutar om ett så kallat eldningsförbud så är det för att förhindra större och okontrollerade gräs- och skogsbränder.

När det är eldningsförbud så betyder det att du inte får använda brännbart material som exempelvis ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar med mera för att elda i bål, lägereldar eller för att grilla.

Det finns två olika typer av eldningsförbud:

  • Normalförbud innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård men inte elda trädgårdsavfall. Ligger din tomt så pass nära skog att grillning/matlagning i egen trädgård kan orsaka skogsbrand ska du låta bli.
  • Skärpt förbud kan det bli om det är extremt hög brandrisk eller om det redan pågår flera stora bränder i länet eller i landet. Då är förbudet mycket större, och du får bland annat inte längre grilla eller laga mat över öppen låga i din egen trädgård.

Du får grilla i egen trädgård

Normalt sett gäller inte ett eldningsförbud i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att det är okej att grilla i din egen trädgård, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Det kan finnas undantag

Vissa aktiviteter kan vara okej även när det är eldningsförbud. Vid ett normalförbud är det till exempel tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material så att det inte finns risk för att en gnista orsakar brand. Det är inte tillåtet att använda grillplatser som saknar en markyta med brandsäkert material, till exempel i skogen eller vid badplatser med vegetation i närheten.

Det kan vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Böter om du inte följer förbudet

Du kan dömas till böter om du bryter du mot ett eldningsförbud. Du kan även straffas med om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte. Om man har gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet gäller lagen om allmänfarliga brott och då kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man få fängelse i högst två år, enligt lagen om allmänfarliga brott.

Senast uppdaterad: 7 juni 2021