Cykla

Mora har flera attraktiva cykelstråk och cykelvägnätet utökas löpande med nya sammanhängande vägar.

En person cyklar längs hamnen i centrala Mora

I Mora kommun strävar vi efter att uppnå en god cykelkultur där det är naturligt med samspel cyklister sinsemellan och mellan cyklister och andra trafikantgrupper. Mora har goda förutsättningar för många att gå och cykla i och med de relativt korta avstånden inom tätorten. Cykelnätet är förhållandevis välutvecklat, särskilt inom områden med nyare bebyggelse.

Ta cykeln till jobbet!

Cykeln är ett av de bättre fordon du har till hands vid kortare sträckor som exempel till och från jobbet, när du ska handla. Det är bättre ekonomiskt, ekologiskt och för din hälsa. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla cyklandet genom bland annat att skapa fler sammanhängande cykelvägar. Allt för att förenkla för cyklisten.

Vi finns på Instagram under hashtaggen #cyklaimoralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hjälp oss att fylla på med bilder från dina cykelturer!

Dalabyggden har flera olika aktörer som ger tips på härliga cykelstråk och äventyr på två hjul.

Cykling till vardags och för naturupplevelsen

Anläggningar

Tävlingar och lopp

Serva din cykel med jämna mellanrum, det vill säga se över kedja, bromsar, belysning och reflexer. Är du osäker på hur man gör så ta din cykelhandlare till hjälp. Om du behöver fylla dina däck finns det cykelpump vid cykelparkeringen på Mora resecentrum.

Cykelhjälm är en bra livförsäkring. Det är viktigt att hjälmen passar och sitter rakt på huvudet. Den ska skydda panna, bakhuvud och nacke.

Det är viktigt att följa trafikreglerna som gäller och förstå innebörden av trafikmärken som finns i trafikmiljön.

Nedan har du några länkar till fler informationssidor gällande säker cykling.

För att gång- och cykelvägnätet ska vara användbart vintertid är det viktigt att vinterväghållningen fungerar bra. Totalt är det ett 30-tal maskiner som plogar alla våra vägar.

Vi börjar ploga gång- och cykelvägar vid mer än 2 cm blöt snö och mer än 5 cm torr snö. För att förenkla vintercyklandet är ambitionen att plogningen på gång- och cykelvägar ska vara klar till klockan 07.30.

För gång- och cykelvägar utförs normalt helsandning med saltinblandad sand, varvid GC-vägnätet är prioriterat i tid och omfattning.

Senast uppdaterad: 23 januari 2020