Frågor och svar om fiber

Publicerad: 29 december 2022 Uppdaterad: 18 oktober 2023

Här hittar du de vanligaste svaren på frågor om stadsnät och fiber.

Allmänt om fiber och bredband

Det finns många fördelar med fiber. Bland annat kan du använda din anslutning till att ringa, surfa på internet och titta på tv. Fibern klarar av högre hastigheter än andra alternativ som finns på marknaden i dag, och är alltså redo att hantera framtidens tjänster när de kommer. Eftersom fibern är nedgrävd under mark påverkas det minimalt av väder och vind. Dessutom, eftersom det är ljussignaler som går i fibernätet och inte el, påverkas aldrig anslutningen av andra typer av ledningar. Det är också en investering i din fastighet att välja att ansluta dig till fibernätet.

De flestas vardag blir alltmer digitaliserad, och möjligheterna blir bara fler. Att handla, hänga på sociala medier, göra bankärenden, deklarera och köpa resor är många redan vana vid. Men framöver kanske du exempelvis vill kunna höja värmen i huset eller låsa upp dörren när en hantverkare knackar på, direkt i din telefon? Träffa läkare eller kundtjänster via videosamtal, jobba hemifrån eller enkelt och gratis prata med någon som bor på andra sidan jorden? Med fiber blir det- och mycket annat- möjligt. Kapaciteten i fibernätet är närmast obegränsad och i dag använder vi bara en bråkdel av fiberns möjlighet.

Självklart behöver du inte använda någon av de tjänster som räknades upp här ovanför, men det kan ju vara bra att ha möjligheten. Fördelen med fiber är just att du kan välja och vraka bland digitaliseringens möjligheter - både i dag och i framtiden. Behoven förändras över tid.

Bredband är en så vanlig term idag att den nästan blivit synonym med internet Men det är viktigt att komma ihåg att bredband bara är ett samlingsnamn för olika typer av snabba uppkopplingar mot internet.

I Mora kommun bygger vi ett öppet fibernät, det innebär fri konkurrens på lika villkor. När du har fått din fiberanslutning inkopplad så kan du välja den internetleverantör och de tjänster som passar just dig och dina behov.

Att du har valt att investera i en fiberanslutning betyder däremot inte att du måste köpa tjänster eller abonnemang hos någon tjänsteleverantör, det väljer du helt själv. Om du väljer att inte köpa några tjänster så betalar du i nuläget inte heller något mer efter att inkopplingen är betald.

Det finns internetleverantörer som erbjuder så kallade monopolnät utan konkurrens och de är i regel bara intresserade av att plocka russinen i kakan och låsa in fastighetsägaren och slutkunden i långa avtal.

Vi får ibland frågan om fiber kontra trådlöst, det vill säga 3G, 4G eller 5G.
Här redogör vi för skillnaderna och skickar med några saker att tänka på!
Först och främst: vi ser den befintliga trådlösa tekniken (3G/4G) som ett bra komplement, snarare än en konkurrent, till den trådbundna fiberanslutningen.
Trådlöst är bra när man rör på sig och använder sina mobila enheter, exempelvis på stan eller på semestern.

Hemma eller på jobbet, där man ställer helt andra krav på stabilitet och kapacitet, finns det ingen utmanare till fiber. Utöver den dagliga konsumtionen där man inte accepterar att tv-bilden hackar eller att surfmängden tar slut, öppnar fibern upp dörren till de välfärdstjänster som testas och utvecklas i detta nu. Tjänster inom allt från exempelvis hemmalarm till distanssjukvård och äldreomsorg är på väg in i våra hem med full kraft, och de kräver en anslutning som går att lita på.
En liten parentes är även att de mobilmaster som sänder ut 3G, 4G och 5G är anslutna med just fiber, vilket säger en hel del om var kraften finns.

5G då? Tekniken kommer absolut att erbjuda bättre kapacitet än sin föregångare, men fokus ligger inte på hushållen. 5G utvecklas främst för framtida samhällstjänster, så som att kunna styra smarta bilar och övervaka elnätet.

Fredrik Tufvesson, 5G-expert och professor i radiosystem vid Lunds tekniska högskola, fick frågan om man bör invänta 5G i stället för fiber, och svarade: ”Mobilkommunikation är ett bra komplement. Men fiber kommer – för överskådlig framtid – att ha högre kapacitet. Vänta inte på 5G.” Han sa även följande om 5G-tekniken: ”Tanken är att det ska kunna användas för att styra fabriker och fordonstrafik”. Citaten är hämtade ur Ny Tekniks reportage om ämnet från april 2016.

Kostnad

Vi tillämpar samma anslutningsavgift i hela kommunen, det ska inte vara dyrare för att du bor i en av våra mindre byar.

Anslutningsavgift

En vanlig villaanslutning kostar 24 000 kronor inklusive moms. Då ingår kostnader för grävning, förläggning av kanalisation på kundens fastighet efter avlämningspunkt till anslutningspunkt i normalt schaktbar mark. Håltagning i yttervägg ingår. Vidare dragning efter installation bekostas av fastighetsägare.

Extra anslutning

Extra anslutning på samma fastighet som beställs och installeras
samtidigt kostar 3500 kronor.

Extra anslutning på redan ansluten fastighet kostar 7500 kronor.

Förtydligande/Upplysningar:

Vid en extra anslutning tillkommer ett abonnemang för den anslutningen.
Kostnader för grävning och förläggning av kanalisation på kundens fastighet efter avlämningspunkt till anslutningspunkt ingår inte i priset för en extra anslutning.

Om vi inte har kommit överens om annat så gräver vi till extraanslutningen till en kostnad av 700 kronor/påbörjad timme.

Vid fler än en extra anslutning kontakta Mora Stadsnät för offert på stadsnat@mora.se

Återställning av grävd mark omfattar endast grovåterställning, där Mora Stadsnät återfyller med befintliga massor. Asfaltering, stenläggningar, murar och så vidare, ingår inte. Ytterligare återställning utförs och bekostas av fastighetsägaren.

Du kan välja mellan att betala hela beloppet på 24 000 kronor på en gång eller att dela upp din betalning med 1 290 kronor per kvartal i 5 år, den totala anslutningsavgiften blir då 25 800 kronor.

Betalningen sker först när installationen är slutförd. Vi skickar därefter hem en faktura till dig.

Vill du veta vad du har kvar att betala på er anslutning när du valt avbetalning? Skicka ett mejl till stadsnat@mora.se eller via Dina sidor i vår e-tjänst (lanseras februari 2023). Skriv vad du vill ha hjälp med och ange kundnummer/personnummer, namn och anslutningsadress.

Ja du kan gräva själv.
Kontakta oss för att få veta vart Mora Stadsnäts avlämningsplats är innan ni gräver, mejla oss på stadsnat@mora.se

Vid egen grävning så drar vi av 3000 kronor från fakturan. För att det priset ska gälla så krävs det att en slang eller ett rör som är minst 40 mm i diameter finns ut till Mora Stadsnäts avlämningsplats vid er fastighetsgräns. Meddela vid beställningen att du gräver själv.

Nej, du betalar en anslutningsavgift till oss.

Vilka de övriga kostnaderna blir beror på vilka tjänster och vilken tjänsteleverantör du väljer. Du kan välja mellan en rad olika leverantörer av internet, tv och telefon, beställ enkelt tjänster hos valfri leverantör via Tjänsteportalen Länk till annan webbplats. eller ring den leverantör du vill köpa tjänster av.

Nej, anslutningen är ett paketpris och kan inte specificeras per fastighet och ger därför inte möjlighet till ROT/RUT-avdrag.

För anslutning till Mora stadsnät gäller följande för nybyggnationer som har fiberledningar vid tomtgräns och tänker förbereda med rör för fiber till huset själv.

Innan ni börjar förbereda med rör för fiber, hör av er till oss på stadsnat@mora.se för att få veta vart Mora Stadsnäts avlämningsplats är vid er fastighetsgräns. Detta för att ni ska ha rätt information när ni ska gräva. Slang/rör ska vara minst 40 mm i diameter och gärna med dragsnöre..

För att kunna leverera fiberinstallationen så nära inflyttningsdatum som möjligt är det bra att göra en beställning i tidigt skede.

Anslutning och utrustning

Stadsnätet monterar ett fiberuttag samt en mediakonverter (CPE). Till mediakonvertern ansluter man sedan sin bredbandsrouter, och eventuella telefon- och TV-boxar.

Alla tjänster i det öppna nätet levereras via mediakonverter (CPE). Mediakonverter behövs för att säkerställa prestandan för tv-signalen så att den inte störs av internetsurfande och telefoni.

Efter att vi har tagit emot din beställning så kommer vi att kontakta dig när det börjar bli dags att påbörja din anslutning.

  1. Vi börjar med att boka tid för en projektering och torrinstallation. Torrinstallation betyder att vi sätter upp utrustningen (CPE:n) inne i huset och en liten dosa på utsidan av väggen.
  2. Sedan är det dags för ingrävningen på er fastighet och i de flesta fall blåser man också i fibern.
  3. Fibern ska nu svetsas i den lilla dosan på fasaden samt i det skåp som matar fibern till ert hus.
  4. Nu är det nästan färdigt! Håll koll på CPE:n att PWR och WAN lampan lyser, då kan ni beställa de tjänster ni vill ha.

I vissa fall går det inte att göra en torrinstallation så då sker uppsättning av utrustning efter steg 3.

Tiden det tar att genomföra dessa moment kan variera.

Mediaskåpet innehåller nätverksuttag för el och kopplingspanel med numrerade uttag. Kopplingspanelens uttag är förbundna med datauttag i husets rum. Datauttagen har motsvarande numrering som kopplingspanelen. I Mediaskåpet placeras sedan CPE:n.

I samband med grävning och anslutning av el till mediaskåpet förbereder man även rör för fiberanslutningen till Mediaskåpet.

OBS! Skicka mejl med information om att det är klart (mediaskåp med mera) att börja med förberedelser för anslutning till stadsnat@mora.se cirka 6-8 veckor innan du vill att installation/anslutning ska ske, så att vi kan planera in arbetet och installationen.

Mora Stadsnäts uteverksamhet ligger vilande under vintern på grund av väderförhållandena. Det betyder att om inflyttning ska ske under vintermånaderna så kan vi inte ansluta fastigheten till fiber om vi inte har förberett för detta redan under hösten. Vid de tillfällen som det inte går att förbereda under hösten så innebär detta att anslutning kommer att ske under månaderna maj/juni då vi drar igång vår uteverksamhet igen.

Mora Stadsnät har som policy att försöka i den mån det går att prioritera de nybyggda husen.

Mediakonverter CPE

För att minimera antal meter nätverkskabel till sin TV-box väljer en del villaägare att placera fiberjack och mediakonverter (CPE:n) i direkt närhet till sin TV. Det finns dock alternativ på marknaden för att kunna skicka TV-signalen från mediakonverter till TV-boxen både trådlöst och även via elnätet (så kallad Homeplug). För bästa möjliga prestanda bör dock nätverkskabel (Cat.6) användas.

Max effekt => 8,3 Watt
Min effekt => 2,5 Watt
Medelförbrukningen när man har en internet- samt en TV-tjänst inkopplad ligger på ca 5 W.

Nej. Har du ingen aktiv tjänst via det öppna nätet behöver du heller inte ha mediakonverter igång.

Switchen har fyra uttag. Ett rött, ett gult, ett grönt och ett blått.

  • Rött (Internet): Här kopplar du in din dator, router eller telefonidosa.
  • Gult (Internet): Samma tjänster som rött uttag.
  • Grönt (TV): Här kopplar du din TV-box
  • Blått (TV): Här kan du koppla in ytterligare en TV-box.

I samtliga uttag skall du ansluta en nätverkskabel (Ethernet) av önskad
längd. Andra änden på kabeln sätts i datorn, routern, telefonidosan eller
TV-boxen.

Tjänster i nätet

Du beställer tjänster genom att kontakta den eller de tjänsteleverantörer du avser att välja. Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga tjänsteleverantörer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan även beställa direkt via Tjänsteportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Leta reda på den tjänst du vill beställa och klicka sedan på knappen "Lägg i varukorg".

Det öppna nätet ger dig tillgång till Internet, IP-telefoni och bredbands-TV. Eftersom nätet är ett öppet nät månar vi om att det ska finnas ett stort utbud av tjänster, då behöver du inte känna dig låst och kan välja det som passar dig bäst. Detta gör även att tjänsterna hela tiden utvecklas, priserna pressas, kvalitén höjs och nya leverantörer och tjänster ständigt tillkommer.

I Tjänsteportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om de olika leverantörerna och deras tjänster.

Kontakta vår kommunikationsoperatör, OpenUniverse, så hjälper de dig att hitta rätt leverantör utifrån dina behov och önskemål.

Du når deras kundsupport via telefonnummer 0770-82 55 55

Internet och router

Så länge routern inte är operatörsbunden borde det gå utmärkt att använda den. Tänk på att kapaciteten på routern bör överstiga din valda Internethastighet.

Många tjänsteleverantörer erbjuder (vid tecknande av telefoni) en kombinerad telefonidosa/trådlös router. Se Tjänsteportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Det innebär att datatrafiken kan strömma med 100 Mbit/s i båda riktningarna, det vill säga både nedströms och uppströms, både när du laddar ner data som när du sänder data. Det kallas ofta för full duplex eller symmetrisk överföring.

ADSL, kabelmodem och annan teknik som nyttjar kopparnätet erbjuder normalt inte samma hastighet åt båda hållen. En 24 Mbit/s anslutning har hög nedladdningskapacitet men kan bara skicka med 1-2 Mbit/s. Data över kopparledningar är oftast asymmetrisk.

Idag erbjuder våra tjänsteleverantörer hastigheter från 1 Mbit/s upp till 1 Gbit/s. Ofta med mycket korta bindningstider. Se alla leverantörer och hastigheter i vårat nät i Tjänsteportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta först din nuvarande tjänsteleverantör för en uppsägning.
Kontakta sedan din nya tjänsteleverantör för att teckna nytt avtal.

I tjänsteportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du kontaktuppgifter till de tjänsteleverantörer som finns i vårt nät.

Om du väljer samma leverantör i det öppna nätet är det enkelt. De har i regel ingen uppsägningstid eller kostnad för att byta från ADSL till en tjänst i det öppna nätet. Kontakta leverantören och berätta att du vill byta, så får du besked om när du kan börja använda det öppna nätet i stället.

Om du byter till annan leverantör måste du säga upp ditt nuvarande abonnemang och beställa ett nytt via det öppna nätet (se Tjänsteguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Se till att du har god marginal mellan uppsägningstid och aktivering av tjänsten i det öppna nätet.

Teknik och säkerhet

Överföring av ljud, bild, data, TV/radio och programvaror för skilda behov, via snabba digitala vägnät är både verklighet och framtid. Ser vi i backspegeln på datakommunikationernas utveckling så är det framför allt kraven på kapacitet som begränsat utvecklingen.

Med fiberteknik har vi inte längre någon begränsning. Varje hårstråtunn glasfiber har en nästan obegränsad kapacitet. Redan med dagens teknik går det att överföra flera biljarder databitar per sekund. Då inser man att ett knippe fibertrådar ger oss obegränsade möjligheter inför framtiden.

Ett mycket bra sätt att öka säkerheten är att använda en så kallad brandvägg, ett filter som stoppar obehörig trafik. Med hjälp av en brandvägg kan du förhindra att obehöriga få tillgång till din dator. Många operativsystem har inte tillräckligt hög säkerhet, vilket innebär att du utsätter dig för en risk varje gång du ansluter till ett nätverk (stadsnät, Internet.)

En brandvägg består av en eller flera komponenter vars uppgift är att filtrera all nätverkstrafik och stoppa obehörig trafik. Alla som har en fast anslutning till ett nätverk (stadsnät, Internet) bör med andra ord ha någon form av brandvägg.

TIPS! Fråga din Internetleverantör om de erbjuder någon brandvägg.

Strategi och mål

Mora Kommun har beslutat att vi ska följa den nationella bredbandsstrategin. Där ett av målen är att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.

Under de senaste åren så har Mora Stadsnät arbetat målmedvetet med utbyggnaden och kan nu konstatera att vi nu uppnår målet att erbjuda fiberanslutning till 98% av kommunens hushåll och företag.

Kontakta oss gärna

Om du saknar svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss på Kontakta Mora stadsnäteller via Dina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i vår e-tjänst om du gjort en beställning.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023