Fiber från Mora stadsnät

Vi har stängt ner uteverksamheten för säsongen. Vi startar upp igen under maj 2023. Vi byter även system för beställningar, vilket innebär att vi inte kan ta emot din beställning just nu. Vi planerar för att kunna ta emot beställningar i februari igen.

Mora stadsnät är det fibernät som Mora kommun äger och förvaltar. Stadsnätet ansluter privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Strategi och mål
Mora Kommun har beslutat att vi ska följa den nationella bredbandsstrategin. Där ett av målen är att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.

Under de senaste åren så har Mora Stadsnät arbetat målmedvetet med utbyggnaden och kan nu konstatera att vi nu uppnår målet att erbjuda fiberanslutning till 98% av kommunens hushåll och företag.