Lotteritillstånd

Ideella föreningar med allmännyttigt ändåmål som uppfyller kraven enligt spellagen kan få sälja lotter för att finansiera delar av sin verksamhet. På den här sidan hittar du information om lotterier och hur du ansöker om lotteritillstånd.

Bild

Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotteri om pengar. Föreningarna måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster för verksamheten.

Lotterier som anordnas av en ideell förening inom en kommun kallas registreringslotterier. Kommunen registrerar, har tillsyn och kan sätta upp villkor för dessa registreringslotterier. För andra typer av spellicenser ansvarar Spelinspektionen.

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Till exempel kan det gälla lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats, om det sker under privata former med låga belopp eller för ett lotteri i en kommun i samband med en offentlig nöjestillställning.

Läs mer på Spelinspektionen om vilka lotterier som kräver registrering Länk till annan webbplats.

Bra att veta om registreringslotteri

 • Er förening kan få in pengar med hjälp av lotterier. För att anordna ett lotteri där lotterna kostar mer än 14 kronor styck (2024) eller om ni säljer lotter till allmänheten, behöver ni tillstånd om registreringlotteri.
 • Med lotteri menas att slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser. Om en tävling avgörs genom prestation, till exempel slogan eller kunskapsfrågor, är det inte något lotteri.
 • Från 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för registreringslotterier/kommunala lotterier. Registreringlotterier är endast till för ideella föreningar. För alla andra tillstånd ansvarar Spelinspektionen Länk till annan webbplats..
 • När ni ansökt och föreningen blivit beviljade tillstånd om registreringslotteri behöver ni sedan anmäla start om lotteri. Det kan ni göra längre ner på denna sida.
 • Efter att lotteri har genomförts ska lotteriet redovisas.

För att ansöka om registrering för lotteritillstånd fyller du blanketten för Ansökan om registrering av lotteri och lämnar in den till kommunen, tillsammans med följande handligar:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om registrering av lotteri.
 • Uppgifter om vem som utsetts till kontaktperson.
 • Föreningens senaste årsprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.
 • Föreningens stadgar.

Blanketten kan du antingen skriva ut eller hämta i kommunens kundtjänst.

Tillståndet gäller i 5 år och kostar 500 kr.

Beslut meddelas föreningen via e-post. Handläggningstiden är 1-2 månader.

När er förening har fått tillstånd för registreringlotteri gäller följande:

 • För varje lotteri som anordnas under registreringsperioden måste en anmälan om start av lotteri skickas in.
 • Under en registrering, som gäller i fem år, får lotterier med en omsättning på högst 33 och 1/3 prisbasbelopp arrangeras. År 2024 är ett prisbasbelopp Länk till annan webbplats. 57 300 kr.
 • Lotteriet får endast hållas inom Mora kommun.
 • Lotteriet får inte hållas från en fast försäljningsplats eller ett serviceföretag.
 • Vinsterna ska anges på lotterna, lottlistorna eller på den kommun där lotterna säljs.
 • Det ska finnas en kontaktperson för lotteriet, som ansvarar för anmälan om start och redovisning av lotteriet.
 • Redovisning ska vara inlämnad inom två månad efter sista försäljningsdag.
 • Kontrollantarvode utgår med 3 % av omsättningen.

Insats och vinst per lotteri

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får som högst vara ett prisbasbelopp (57 300 kr, år 2024).

Det totala vinstvärdet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av det ni får in på försäljningen av lotterna, det vill säga insatsen.

Värdet av insatserna i registreringslotterier får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.

Föreningen har en giltig registrering för lotterier * (obligatorisk)
Föreningen har en giltig registrering för lotterier


Kontaktperson för lotteriet:
Kontaktperson för lotteriet:
Typ av dragning * (obligatorisk)
Typ av dragning


Försäljningstid från: * (obligatorisk)
Försäljningstid från:
Försäljningstid till: * (obligatorisk)
Försäljningstid till:
Datum för dragning: * (obligatorisk)
Datum för dragning:
Redovisning av lotteriet ska vara inlämnad inom två månad efter avslutat lotteri.

För att redovisa lotteri fyller du blanketten för Redovisning av lotteri och lämnar in den till kommunen.

Senast uppdaterad: 15 januari 2024