Föreningar och föreningsstöd

Moras föreningsliv har stor betydelse för kommunens folkhälsa och livskvalitet. Det kommunala föreningsstödet är till för att så många som möjligt kan hitta meningsfulla och utvecklande aktiviteter. Här hittar du information om kommunens stöd och service till föreningslivet.