Söka föreningsstöd

I Mora kommun finns goda möjligheter för föreningar att få olika typer av ekonomiskt stöd. Här hittar du villkor för föreningsstöd och de olika bidragen som går att söka.