Årsbidrag

Publicerad: 27 november 2023 Uppdaterad: 5 juni 2024

Årsbidrag riktar sig till ideella föreningar med årsplanerad verksamhet. Årsbidraget är ett samlat föreningsstöd som söks en gång om året och baseras på en överenskommelse mellan föreningen och kommunen.

Barn som doppar en pensel i en färgpalett.

Årsbidrag riktar sig till ideella föreningar som uppfyller villkor för föreningsstöd och har årsplanerad verksamhet.

Årsbidraget består av kontantstöd och/eller subventioner av lokalhyror och grundar sig på inlämnad ansökan och dialogträff mellan förening, politiker och tjänstepersoner. Ansökan görs senast 30 september varje år och ska gälla för kommande år.

Storleken på årsbidraget bedöms utifrån verksamhetens omfattning och kostnader med utgångspunkt i:

  • Verksamhetsberättelse med resultat och balansrapport
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan och budget

Stöd från andra offentliga myndigheter och organisationer tas med i bedömningen.

Föreningar ska i sina arrangemang förhålla sig till Mora kommuns hållbarhetsaspekter för Hållbara evenemang och bedöms även ur ett hållbarhetsperspektiv (ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet).

Föreningar som beviljas årsbidrag ska på lämpligt sätt, via hemsida eller annan marknadsföring, ange att Mora kommun stöttar föreningen.

För oförutsedda händelser under innevarande år finns möjlighet för förening som erhållit årsbidrag att ansöka om särskilt bidrag. Du kan läsa om det särskilda bidraget längre ner på sidan.

Särskilt bidrag

Särskilt bidrag kan sökas av föreningar som fått årsbidrag, för verksamhet som inte kunnat förutses vid den tidpunkt när överenskommelse om årsbidrag görs mellan föreningen och kommunen.

Särskilt bidrag kan gälla exempelvis nystartad verksamhet, speciella aktiviteter, projekt och oförutsedda händelser i föreningsägd anläggning.

Ansökan görs senast 30 april och avser innevarande år. Särskilt bidrag beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Ansök om Särskilt bidrag Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024