Mora kommuns dialogmodell

Publicerad: 27 november 2023 Uppdaterad: 26 juni 2024

Föreningsdialogen är en central del av Moras modell för årsbidrag. Den syftar till att fördjupa kommunens kunskap om föreningslivet och att fånga upp föreningarnas behov. Målet är att skapa tydlighet och transparens och större likvärdighet.

Flera personer som sitter i ett möte

De flesta föreningar som söker föreningsstöd ansöker en gång om året om ett årsbidrag. Varje förening som ansöker om årsbidrag över ett visst belopp kallas till dialogmöte med kommunen. Föreningen får under dialogmötet träffa beslutande politiker och ansvariga tjänstepersoner inom kultur och fritid.

Under dialogmötet upprättas en överenskommelse mellan föreningen och kommunen. Överenskommelsen, tillsammans med ansökan, ligger sedan till grund för beslut om årsbidrag.

Process för årsbidraget/dialogmodellen

Ansökan och dialogträffar genomförs under hösten varje år, och avser kommande verksamhetsår. Såhär ser processen för årsbidrag enligt dialogmodellen ut:

  1. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om särskilda proriteringar i april.
  2. Dialogunderlag utformas.
  3. Ansökningstid - Ansök senast 30 september.
  4. Ansökningar handläggs och föreningar kallas till dialogmöte, kallelse kommer under oktober.
  5. Dialogmöten genomförs och överenskommelser upprättas under november månad.
  6. Beslut fattas och meddelas föreningarna efter alla dialogmöten är genomförda.
  7. Bidrag betalas ut.
Senast uppdaterad: 26 juni 2024