Skötselbidrag

Publicerad: 27 november 2023 Uppdaterad: 10 januari 2024

Föreningar som ansvarar för drift och driftskostnader för mindre lokala idrottsplatser, skidspår, elljusspår eller lokaler som upplåts för publik verksamhet kan söka skötselbidrag för dessa.

Människor, unga och gamla, spelar fotboll i solen.

Mora kommuns vill att föreningar ska kunna samverka med eldsjälar och boende utanför Mora tätort som verkar för att fler ska leva ett aktivt liv. Därigenom kan en förening erhålla skötselbidrag för mindre lokala idrottsplatser, skidspår, elljusspår eller lokaler som upplåts för publik verksamhet.

Detta gäller för att söka skötselbidrag

  • Föreningen ska uppfylla grundvillkoren och vara en godkänd föreningstyp.
  • Föreningen ska ansvara för drift och driftkostnader för den anläggning som avses.
  • Ansökan ska göras senast 30 september och avser efterföljande år.
  • I ansökan ska nyttjandegraden för anläggningen uppskattas.
  • För föreningar som söker årsbidrag och i ansökan tagit upp skötsel av anläggning kan skötselbidrag ingå i årsöverenskommelsen.
  • Bidraget kan begränsas om annan överenskommelse finns med kommunen eller annan part.
Senast uppdaterad: 10 januari 2024