Arrangemangsbidrag

Publicerad: 27 november 2023 Uppdaterad: 10 januari 2024

Med arrangemangsbidraget vill Mora kommun möjliggöra för föreningslivet att skapa arrangemang som stärker Moras kultur- och fritidsutbud.

Arrangemangsbidrag kan sökas av godkända föreningar löpande under året för enstaka offentliga arrangemang i Mora kommun. Arrangemangsbidraget fungerar som en förlustgaranti och beviljas med ett maxbelopp vid beräknad förlust.

Detta gäller för att söka arrangemangsbidrag

  • Föreningen ska uppfylla grundvillkoren och vara en godkänd föreningstyp.
  • Arrangemanget ska äga rum i Mora kommun och vara offentligt, det vill säga öppet för allmänheten.
  • Ansökan ska komma in till kommunen senast två månader innan arrangemanget.
  • I ansökan ska det finnas en beräknad budget för arrangemanget, där det framgår kostnader och intäkter för till exmepel ljud, ljus, teknik, marknadsföring, gager, lokalkostnader, biljettintäkter samt eventuell sponsring eller andra bidrag.
  • Arrangemanget ska ta hänsyn till olika hållbarhetsaspekter enligt Hållbara evenemang.
  • Arrangemanget ska marknadsföras, bland annat i Mora kommuns evenemangskalender. Vid beviljad ansökan ska det framgå att Mora kommun ger stöd till arrangemanget.
  • Arrangemangsbidrag kan inte sökas för arrangemang som föreningen redan erhåller Årsbidrag för.

Stöd ges inte till mästerskap, tävlingar eller arrangemang med religiös eller politisk inriktning.

Efter arrangemanget

Efter genomfört arrangemang ska föreningen skicka in en redovisning. Bidraget betalas därefter ut i relation till redovisad förlust.

Vill du samarrangera med Mora kommun?

Har du en idé till ett arrangemang som du vill arrangera tillsammans med Mora kommun?

Den förening som inte uppfyller villkoren för föreningsstöd, eller utgör en annan typ av organisation, har inte möjlighet att söka arrangemangsstöd. Istället kan du ta kontakt med kommunens kultursekreterare om du har önskemål om samarrangemang.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024