Stöd till studieförbund

Publicerad: 27 november 2023

Mora kommun vill stödja studieförbund som verkar för att ge Moras medborgare en rik fritid och möjlighet till upplysning, utbildning, kunskapssökande och personlig utveckling.

två unga män som sitter bredvid varandra och skapar i lera

Studieförbund som har avdelning omfattande en eller flera kommuner och bedriver folkbildningsverksamhet inom Mora kommun kan få stöd från Mora kommun.

Fördelning av Mora kommuns stöd till studieförbund följer en särskild fördelningsmodell antagen av kultur- och fritidsnämnden. Modellen baseras på den statliga modellen för fördelning av bidrag till studieförbunden.

De studieförbund som har lokalt kontor tilldelas en bonus på 15 000 kronor per heltidstjänst. Det som återstår av den budgeterade summan för bidrag till studieförbund fördelas enligt fördelningsmodellen.

De studieförbund som söker bidrag från Mora kommun bjuds in till dialogmöte med kommunen.

Studieförbund som kan få kommunalt bidrag från Mora kommun ska

  • Vara godkänd av folkbildningsrådet
  • Ha dokumenterad verksamhet i Mora
  • Ha en aktuell verksamhetsplan där det framgår hur studieförbundet verkar för att främja social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Studieförbund kan ansöka om bidrag en gång per år. Ansökan ska vara inlämnad senast 31 juli via föreningsportalen.

Ansök om stöd till studieförbund Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 november 2023