Lekplatser

Att leka är att lära. Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. I Mora kommun finns många lekplatser att upptäcka. Här kan du läsa om vilka lekplatser som finns och hur du hittar dem.

Två barn klättrar i en lekställning

Här hittar du information om lekplatser runt om i Mora kommun. Mora kommun ansvarar för kommunala lekplatser, förskolor och skolgårdar.

Har du frågor eller synpunkter på lekplatserna som ägs av Mora kommun är du välkommen att kontakta tekniska förvaltningen (du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan). Gör en felanmälan om du upptäcker något som är trasigt.

Karta över lekplatser

Använd kartan för att se var du hittar lekplatser runt om i kommunen. De kommunala lekplatserna är markerade med röda ikoner.

Även några privata lekplatser finns med på kartan, till exempel Vita Björn-parken vid kyrkan och Troll- och clownstigen i Östnor. De är markerade med blåa ikoner.


Du kan läsa om vad det finns för lekutrustning på de kommunala förskolorna och lekplatserna längre ner på sidan, eller på sidan för Aktivitetsplatser och idrottsplaner för utrustning på skolor och fritidshem.

Kommunala lekplatser

Här hittar du en lista över kommunala lekplatser och vad de har för lekutrustning.

Godsvägens lekplats ligger i mitten av Morkarlby. Lekplatsen ligger på en öppen gräsyta i ett bostadsområde. Större delen av utrustningen har sand under sig. På kvällen är belysningen duglig. På vintern kan du åka pulka i backen.

På Godsvägens lekplats finns

 • Bänkbord
 • Gungor
 • Innebandymål
 • Klätterställning med ruschkana
Vy över lekplats

Fasanvägens lekplats ligger i Utmeland mitt på Fasanvägen, till höger bakom en liten kulle. Lektornet och rutschkanan har sand under sig.

På Fasanvägens lekplats finns

 • Bänk
 • Grävskopa
 • Gunghäst
 • Lektorn
 • Rutschkana

Djustäppvägens lekplats ligger på Sollerön, mellan Djustäppvägen och Delgärdsvägen. Lekplatsen ligger i ett bostadsområde som du enklast når via vägen som går mellan Djustäppvägen 13 och 15.

På Djustäppvägens lekplats finns

 • Gungor
 • Sandlåda under gungställningen

Brudvägens lekplats ligger i ett grönområde på Tuvan. Klätterställningen och gungorna har sand under sig.

På Brudvägens lekplats finns

 • Badminton-nät
 • Bollplank
 • Däckgungor med fotstöd
 • Klätterställning
Vy över lekplats på grönområde med villor i bakgrunden

Hedvägens lekplats ligger i utkanten av Öna, mellan Hedvägen och Klocknäsvägen. Klätterställningen och gungorna har sand under sig.

På Hedvägens lekplats finns

 • Bänkbord
 • Däckgungor
 • Fotbollsmål
 • Klätterställning med rutschkana
Klätterställning med rutschkana och sand under sig

Lekplatser på kommunala förskolor

Du är välkommen att leka på kommunala förskolor under helger och andra ledigheter, när förskolan är stängd och inte används. Här nedan hittar du en lista över kommunala förskolor och deras lekplatser.

Bonäs förskola ligger i mitten av Bonäs på Kampkällvägen Länk till annan webbplats.. Lekplatsen ligger på skolgården som är omgiven av ett trästaket.

På Bonäs förskola finns

 • Bänkar och bord
 • Falldämpningsplattor under all utrustning
 • Gunghästar
 • Gungor
 • Klätterställningar
 • Lekstuga
 • Sandlåda
Bild på lekplatsen på Bonäs förskola

Canada förskola ligger högst upp i Morkarlby på Ljungvägen 1 Länk till annan webbplats.. Lekplatsen är inhägnad med ett metallstaket. Större delen av utrustningen har falldämpningsplattor under sig.

På Canada förskola finns

 • Belysning kvällstid
 • Bord och bänkar
 • Gunghästar
 • Gungor
 • Hinderbana
 • Lekbåt
 • Lekdinosaurie
 • Lekstugor
 • Lektorn
 • Månbilsväg
 • Sandlådor, även med soltak
 • Sexkantigt hus
Bild över lekplatsen på Canada förskola

Finnsnäs förskola ligger på Finnsnäsvägen 87 Länk till annan webbplats., alldeles i kanten av bostadsområdet med samma namn. Lekplatsen ligger på skolgården och är omringad av ett staket. All utrustning har sand omkring sig.

På Finnsnäs förskola finns

 • Bord och bänkar
 • Gungor
 • Klätterställning
 • Lekstuga
 • Sandlåda med soltak
Lekplatsen på Finnsnäs förskola

Hindrikshedens förskola ligger längs med Furuvägen Länk till annan webbplats.. Lekplatsen ligger på förskolans gård och är omgiven av metallstängsel. All utrustning har sand runt sig, förutom prickskytteplanket.

På Hindrikshedens förskola finns

 • Bord och bänkar
 • Gungor
 • Klätterställningar
 • Prickskytteplank
 • Sandlåda med soltak
Vy över lekplatsen på Hindrikshedens förskola

Klockarvägens förskola ligger i slutet av Klockarvägens bostadsområde Länk till annan webbplats.. Lekplatsen ligger på skolgården som är omgiven av metallstaket. Utrustningen har falldämpningsplattor under sig och kvällstid är belysningen duglig.

På Klockarvägens förskola finns

 • Basketkorg
 • Boll på pinne
 • Bord och bänkar
 • Gungor
 • Klätterställning
 • Lekstuga
 • Rutschkana
 • Sandlådor
Klätterställningen på Klockarvägens förskola

Morkarlby förskola ligger bredvid Morkarlbyhöjdens skola på Kvarnholsvägen. Lekplatsen ligger på skolgården som är omgiven av ett metallstaket. Större delen av utrustningen har sand under sig. På kvällstid är belysningen duglig.

På Morkarlby förskola finns

 • Bord och bänkar
 • Gungor
 • Klätterställning
 • Lekstuga
 • Lektorn
 • Rutschkana
 • Sandlåda med soltak

Norets förskola ligger längs med Lasarettvägen, mitt emot Mora Lasarett. Lekplatsen ligger på skolgården som är omgiven av ett trästaket. All utrustning har sand under sig.

På Norets förskola finns

 • Bord och bänkar
 • Gunghästar
 • Gungor
 • Klätterställningar
 • Lekstuga
 • Rutschkana
 • Sandlådor

Nusnäs förskola ligger på Sionsvägen 4. Förskolan ligger tillsammans med skolan. Ett staket skiljer förskolans lekplats från övriga skolgården. All utrustning har falldämpningsplattor under sig. På kvällstid finns det duglig belysning.

På Nusnäs förskola finns:

 • Bänkar
 • Gunghästar
 • Gungor
 • Klätterställning
 • Lekstuga
 • Sandlåda med soltak

Rödmyrens förskola ligger längs med Rödmyrsvägen, mellan Hallonstigen och Lingonstigen Länk till annan webbplats.. Lekplatsen ligger på skolgården som är omgiven av ett metallstängsel. All utrustning har sand omkring sig och här finns bra belysning på kvällstid.

På Rödmyrens förskola finns

 • Bord och bänkar
 • Gungor
 • Gunghästar
 • Klätterställningar
 • Lekstugor
 • Sandlådor
Vy över lekplatsen på rödmyrens förskola

Sollerö förskola ligger längs Margitabergsvägen Länk till annan webbplats. på Sollerön, intill bostadsområde och skog. Lekplatsen ligger på skolgården som är omgiven av ett staket.

På Sollerö förskola finns

 • Asfalterade banor för månbilar
 • Balansbrädor
 • Däckgungor
 • Gunghästar
 • Klätterställning
 • Lekstuga
 • Rutschkana
 • Sandlåda med solskydd
 • Sittplatser
 • Småbarnsgungor
 • Tunnel
Lekplats med gungor i förgrunden och klätterställningar i bakgrunden

Tuvans förskola ligger på Tennisvägen 1 Länk till annan webbplats., i korsningen mellan Tennisvägen och Tuvanvägen. All utrustning har sand omkring sig. Lekplatsen ligger på skolgården som är omgärdad av ett staket.

På Tuvans förskola finns

 • Bord och bänkar
 • Gungbräda
 • Gungor
 • Klätterställning
 • Lekstuga
 • Rutschkana
 • Sandlåda
 • Snurrkoppar

Utmelands förskola ligger intill Utmelandsskolan på Yvradsvägen Länk till annan webbplats.. Lekplatsen ligger på skolgården som är omgiven av ett staket. Större delen av utrustningen har sand under sig. Det finns bra belysning på kvällstid.

På Utmelands förskola finns

 • Bord och bänkar
 • Gunghästar
 • Gungor
 • Klätterställningar
 • Lekrutor
 • Lekstuga
 • Sandlådor, en med soltak

Våmili förskola ligger på Limbäcksgatan 33 Länk till annan webbplats. i Våmhus. Lekplatsen ligger på skolgården som är omgiven av ett stängsel. All utrustning har sand under sig.

På Våmili förskola finns

 • Bollplank
 • Bord och bänkar
 • Gunghästar
 • Gungor
 • Klätterställning
 • Lekstuga
 • Sandlådor
Klätterställning med rutschkana på sand

Östnors förskola ligger på Bogghedsvägen 58 Länk till annan webbplats. i närheten av Östnors bystuga och hockeyrink. Lekplatsen ligger på skolgården som är omgiven av ett stängsel. All utrusning har falldämpningsplattor under sig och kvällstid är belysningen duglig.

På Östnors förskola finns

 • Bord och bänkar
 • Gungor
 • Klätterställning
 • Klättervägg
 • Lekstugor
 • Rutschkana
 • Sandlåda
 • Trähästar
Lekplats med gungor och klätterställning
Senast uppdaterad: 8 juni 2021