Gamla telegrafen och trossboden

Gamla telegrafen och trossboden ligger vid Vasaloppsmålet i Mora. Här kan du läsa om hur de kom till och vad de har använts till.

Gamla telegrafen

I oktober 1863 fick Rombo Erik Mattson (Gudru Jerk) från Färnäs och gift i Östnor, rätt att hyra en plats "mellan A.H Westerbergs handelsbod och nya skolhärbret". Han skulle bygga en handelsbod med källare.

Bygget dröjde, och efter fem år hade Gudru Jerk tröttnat. Han skrev över den ännu inte färdiga byggnaden till socknen, som byggde klart. Den nya hyresgästen dog redan efter ett par år, och 1874 öppnades Moras första telegrafstation i övervåningen på huset.

Gammal bild från en gata under Vasaloppet 19 med gamla telegrafen i mitten.

Gamla telegrafen i mitten. Vasaloppet 1923. Foto: Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

Telegram sändes till kungen:

Då Mora samhälle med denna dag kommit i direkt telegrafförbindelse med övriga delar av den civiliserade världen, hyser det en livlig önskan att för denna förmån inför Eders Majestät få avlägg sin underdånigaste tacksägelse. Mora kommunstyrelse.

Kungen skickade tacktelegram som svar.

Klagade på grannar redan då

Den nya hyresgästen i övervåningen var Kungliga telegrafverket. Redan ett år senare fick hyresgästen anledning att klaga. Chefen för Kungliga telegrafverket skrev till socknen och menade att något behövde göras åt "de olägenheter som uppkommit för härvarande telegraflokal och där tjänstgörande fruntimmer".

Olägenheterna, eller besvärligheterna, berodde på fotografen som hyrde lokalen på nedre våningen. Fotografen tillät "oljud både dag och natt" och det fördes "ett oordentligt, lastbart och lösaktigt leverne".

Gamla telegrafen som den såg ut 1895.

Gamla telegrafen 1895, ur Anders Olssons arkiv.

Poliskontor, bostäder, vandrarhem... vad kommer sen?

Telegrafstationen blev kvar i huset fram till 1907 då telegrafverket inköpte Österdalarnes telefonaktiebolags byggnad vid Dalagatan. Efter att telegrafstationen flyttat började huset användas som poliskontor. Senare blev det bostäder.

Den siste som bodde i huset var oljehandlaren Torvald Axelsson. 1980 flyttade IFK Mora in i huset. Huset användes som kontor ända fram till att Vasaloppets hus stod färdigt. Huset har därefter varit bland annat vandrarhem och boende för ensamkommande flyktingbarn.

Trossboden

Bredvid gamla telegrafen står den röda trossboden i två våningar. Det var i samband med att området byggdes om på 1980-talet som Mora Kompanis (Dalregementet) trossbod flyttades tillbaka från Rommehed till Mora och fick sin plats i kvarteret Klockgropen.

Trossboden fanns från början bredvid utfartsvägen från Mora på Broåkern (vägkorset Kristinebergsgatan/Älvgatan) som fanns förr i tiden. I mitten av 1900-talet flyttades den först till Dalregementet (I 13) i Falun och sedan till den gamla exercisplatsen på Rommehed.

Innan Mora Kompanis soldater i Mora skulle åka till träningsläger eller skulle dra ut i krig fick de hämta ut sin utrustning här i Trossboden.

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing

Senast uppdaterad: 8 maj 2023