Våra unika kulturmiljöer

Kulturmiljön är en del av kulturarvet. Överallt finns spår av det förflutna i vår omgivning. Här kan du läsa om den kulturhistoria och det kulturarv som finns i Mora.

De spår som tidigare generationer lämnat efter sig brukar vi kalla för kulturarv. Det kan vara byggnader och miljöer, men också till exempel språk, kunskap och traditioner.

Kommunen har en rik kulturhistoria och ett omfattande kulturarv som ger oss en identitet. Människor levde i våra trakter redan på stenåldern, alltså för 8 000 – 10 000 år sedan.

Det finns många kulturhistoriska miljöer att upptäcka. De är viktiga att vårda och bevara - men också att använda och uppleva. Välkommen att läsa om och upptäcka några av Moras fantastiska och unika kulturmiljöer.

När Mora fick ett ånglok

På kajen i Mora står ett riktigt fint rörligt kulturminne med höga kulturhistoriska värden, ångloket SJ B 1282 från 1916. Tack vare det före detta kommunalrådet Lennart Thorslund har vi denna tåghistoriska skatt i Mora.

Sommaren 2023 träffade vi Lennart Thorslund, och han berättade hur det gick till när han införskaffade ångloket 1977. En lika intressant som rolig historia som vi vill dela med er. Dels ville vi dokumentera loket och Lennarts historia men vi hoppas också att loket kan tas om hand och återfå något av sin forna glans. Han berättar på dalska men om man vill ha svensk text så kan man välja det i filmrutan. Stort tack till Lennart för berättelsen och till Bus Karin som filmat och redigerat. Arkivbilderna i filmen kommer ur Mora bygdearkivs bildsamling och illustrerar något om tågtrafiken i Mora under tidigt 1900-tal.

Lite mer om ångloket

  • Ånglok SJ B 1282, byggt 1916 av Motala verkstad AB. Tillverkningsnummer 570. Trafikerade SJs linjer iDalarna 1948-1960.
  • Längd: 19,49 m. Tjänstevikt: 70,2 ton.
  • Mat. vikt: 64 ton. Tendervikt: 20,6 ton.
  • Ångtryck: 12 atm. Drivhjuls Ø: 1,75 m.
  • Kol: 6 ton. Vatten: 20 m³.
  • Hastighet: 90 km/h.

Riksintresset Färnäs

Mora kommun har gjort en film om riksintresset Färnäs. Information om Färnäs by som riksintresse för kulturmiljövården och beskrivning av det som är kulturhistoriskt värdefullt inom riksintresset.

Timmerhuskulturen i Mora

Att bygga i timmer är det traditionella sättet att bygga i våra trakter. Det är tack vara att vi alltid haft tillgång till skogen. I barrskogsbältet, som sträcker sig från Ryssland över Finland och in i Sverige och Norge, har timmerhustraditionen funnits i minst 1000 år.

Vi i Ovansiljan har haft turen att ha många timmerhus kvar, särskilt från medeltiden. I det här fallet räknas medeltiden från 1200-talet och fram till 1520.

gammal timmerstuga

Eldhuset från 1237 står idag på Zorns gammelgård.

Ett av de äldsta husen i Sverige, som inte är en religiös byggnad, är eldhuset från Fåsås. På årsringarna i timmerstockarna har man kunnat se att timret är avverkat 1237. Man tror att eldhuset byggdes under sommaren samma år.

Eldhuset är den äldsta typen av timrade hus. Det har en öppen eldstad mitt på jordgolvet. Röken går ut genom ett hål i taket. Längs väggarna finns fasta lavar, som är en form av sitt- eller liggplatser. Eldhuset från 1237 kan du se på Zorns gammelgård, där det står idag.

Det finns ännu fler timmerhus som är från 1600-talet och fram till idag. Särskilt i Mora finns det en hög koncentration av timmerhus. Moras timmerhuskultur skulle kanske till och med kunna bli ett världsarv, så unikt är det.

Vad är ett världsarv?

Ett världsarv är en unik kultur- och naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. Det är alltså ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är ett angelägenhet för hela mänskligheten att bevara det för framtida generationer.

Riksintressen i Mora

Kulturmiljöer som är särskilt kulturhistoriskt intressanta kan utses till riksintresse. Ett riksintresse är ett område eller plats som anses viktigt för hela landets befolkning. Det finns lagar som skyddar ett riksintresse från att förstöras.

I Mora finns det flera områden som är riksintressen.

  • Byarna Sollerön, Färnäs, Bonäs och Vattnäs.
  • Fäbodarna Bönsaberg, Nybolet, Matsäl och Södra Flenarna.
  • Fornlämningsmiljöer vid Venjanssjön och Littersjön, Van och Vanån, Gesunda, Skejsnäset och Orsasjön.

Södra Flenarna är den mest bevarade fäboden i Mora. Den blev förklarad byggnadsminne 1982.

Vy av gammal fäbod

Fäboden Södra Flenarna

I rapporten "Kulturmiljöer i Mora" kan du läsa mer om våra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Den finns att läsa och köpa på biblioteket eller i receptionen på Mora kommunhus.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett nytt kulturmiljöunderlag. Du kan läsa mer om projektet under kulturmiljöunderlag.

Senast uppdaterad: 15 maj 2024