Tingshuset och tingshusparken

Det vackra tingshuset invigdes 1903. Parken har ändrat utseende helt och hållet sedan den först kom till. Hur såg det ut då jämfört med idag?

Tingshuset och tingshusparken med slingrande gångar mot en rund kärna, sedd snett uppifrån.

Tingshuset och parken 1910-tal

Det tingshus vi idag kan se strax intill kyrkan är det "nya" tingshuset. 1896 beslutade sockenmännen, alltså de män som hade rätt att rösta på den tiden, att man skulle bygga ett nytt tingshus precis intill platsen där det gamla tingshuset stod.

Det gamla tingshuset var ett tvåvåningshus i trä. I huset var tingshuset kombinerat med apotek.

Tvåvåningshus i trä med toppen av kyrkan i bakgrunden.

Gamla tingshuset ca. 1890. Foto: August Wahlström

Det nya tingshuset byggdes efter en skiss av en arkitekt som hette Nils Nordén, en skiss som en annan arkitekt som hette Ernst Stenhammar sedan vidareutvecklade. Tinghuset invigdes 1903.

Vem var Nils Nordén och Erst Stenhammar?

Info: Arkitekten Nils Nordén föddes 1861 och hade kommunala byggnader som sitt specialområde. Förutom Tinghuset i Mora så har Nordén ritat turisthotellen i Orsa och Rättvik. Han hade också Sveriges största samling av nykterhetslitteratur.

Info: Ernst Stenhammar föddes 1856 och utbildade sig till arkitekt på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Bland hans kändaste verk finns byggnaden Myrstedt & Stern i Stockholm samt Ringtorps vattentorn.

Tingshuset och parken med fyrkantiga planen och Zorn-statyn sedd snett uppfrån.

Tingshusparken efter 1936

Tingshusparken utformades av arkitekten Ragnar Östberg och skapades när man byggde det nya tingshuset. 1936 fick parken en helt nytt utseende, med statyn av Anders Zorn som ett centralt inslag.

Vem var Ragnar Östberg?

Ragnar Östberg, arkitekt och konstnär, föddes 1866. Han är känd som en av det tidiga 1900-talets främsta arkitekter. Bland hans verk finns Zornmuséet, Stockholms stadshus och Sjöhistoriska museet. Vid västra sidan av Stockholms stadshus har Ragnar Östberg fått en plats kallad efter sig - Ragnar Östbergs plan.

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing

Senast uppdaterad: 8 maj 2023