Lisselby

Bredvid Zornmuseet hittar du kvarteret Lisselby. Det Lisselby som vi ser idag är byggt under åren 1979 och 1980 och består av låga bostadshus som sitter ihop. Men Lisselbys historia går tillbaka långt tidigare än så.

Vy över gammal by

Del av Lisselby, sent 1800-tal. Längre bort i bild syns Morkarlby.

Det gamla Lisselby bestod vid 1800-talets början av ungefär 16 gårdar. Lisselbys "centrum" låg ungefär i mitten av nuvarande Koknäppargränd. Koknäppargränd går där den gamla bygatan mot Morkarlby gick.

1743 hände något historiskt i Lisselby. Den 30 april träffades representanter för sju socknar (områden) och upprättade den budkavel som kom att starta det så kallade dalupproret, också känt som "Stora Daldansen".

Budkavel

En budkavel (eller budkavle) är ett litet föremål som innehöll ett skrivet meddelande och skickades från person till person. Ofta sprang eller red man från gård till gård med meddelandet. Meddelandet kunde vara en kallelse till ett möte eller, som i det här fallet, en uppmaning till uppror.

Redan vid 1900-talets början hade det mesta av 1840-talets Lisselby försvunnit och ersatts av ny bebyggelse. Förr fanns där till exempel Åbergs slakteri med bostäder , Mora ångbryggeri och biografen Röda kvarn. Idag finns bara ett par av slakteriets ägarbostäder kvar samt ”Röda stugan" som förut hette Madame Skoglunds kaffeservering.

Tegelbyggnad med texten röda kvarn.

Biografen Röda kvarn i Lisselby. Foto Sam Lawson/Mora bygdearkiv

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing

Senast uppdaterad: 9 maj 2023