Kaplagården

Kaplagården ligger vackert belägen med utsikt över Siljan och med kyrkan och klockstapeln i bakgrunden. Den äldre kaplansgården byggdes 1643. Nyfiken på hur den kan ha sett ut? Här kan du läsa om den.

Bild

Kaplagården 1890-tal. Foto: Hjalmar Klingvall

Där kaplagården står idag stod förut en äldre kaplansgård. Den äldre kaplansgården byggdes 1643 och var en av Moras äldsta byggnader. Den bestod av två stugor, ett härbre, ett stall och ett fähus samt en mycket påkostad sätesstuga.

Det finns ett husesynsprotokoll från 1662 som den dåvarande kapellprästen Jöran Knutsson skrev. Det året såg Kaplangården ut såhär:

  • Bostadshus i norr
  • Plank med portar, foderhus och fähus i öster
  • Stall, vedlider, brygghus och badbastu i söder

Utanför gårdsfyrkanten stod härbrena. Det fanns två stolphärbren, en kornlada med ett golv, ett svinhus och en torkstuga. Torkstugan delade kapellprästen med klockaren. Klockaren var en person som jobbade i kyrkan, bland annat med att ringa i kyrkklockan och vara som en slags vaktmästare.

Till slut rivdes denna äldre kaplansgård och istället byggdes den nuvarande kaplagården under 1760-talet.

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing

Senast uppdaterad: 8 maj 2023