Kyrkan och klockstapeln

Mora kyrka ligger ”mitt i byn” mellan de livligt trafikerade Vasagatan och Badstugatan. Den kyrka och klockstapel vi ser idag har kommit till genom flera olika skeenden och tillbyggnader. Läs mer om det här.

Mora kyrka

Den äldsta delen av Mora kyrka byggdes troligen i slutet av 1200-talet eller omkring år 1300. Den var byggd av gråsten och bestod av långhus, smalare kor och sakristia.

Runt år 1400 förlängde man kyrkan mot väster och i slutet av 1400-talet byggde man till ännu en del - en rektangulär hallkyrka med tre skepp och välvt tak. Lite senare kom också ett vapenhus i söder till. 1581 byggdes ett kraftigt västtorn, troligtvis med en hög spira i toppen.

Vissa murpartier av den äldsta delen av kyrkan är bevarade, som norra långhusväggen och delar av sakristians öst- och västväggar.

Bild

Mora kyrka och klockstapel. Foto: Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

Historien bakom kyrktornet

1671 slog blixten ner och kyrkan började brinna. Men man lät sig inte nedslås. Med den kraftfulle kyrkoherden Andreas Erici Nohr-Moraeus i ledningen satte man omedelbart igång med att bygga upp kyrkan igen.

1673 restes den nya tornspiran, som är skänkt av Karl XI och ritad av Jean de la Vallée. Vid ett besök i Mora hade Carl XI blivit så rörd över hur han blev mottagen att han lovade att bygga "ett tienligt torn". Överst på tornmuren finns en gesims, en slags kranslist, med text i rött där det står: ”GUD TILL ÄRA HAFVER KONUNG CARL XI ÅR 1673 LÅTIT BYGGA DETTA TORN”.

Tornspiran är klädd i koppar och på toppen syns ett förgyllt klot med ett kors. 1895 fick fönstren en gotisk, spetsbågig form.

Vem var det sa du?

Karl XI var kung över Sverige mellan 1660 och 1697. Han föddes 1655 och var bara 5 år när han blev kung. Han var kung i 37 år och dog i magcancer när han var 41 år gammal. När tornet på Mora kyrka kom till var Karl XI 18 år.

Jean de la Vallée föddes i Frankrike 1624 och var en fransk-svensk arkitekt. När Jean var runt 20 år dog hans far. Fadern var också arkitekt och Jean fick ta över flera av hans projekt. Förutom på Mora kyrka kan Jean de la Vallées arbeten ses på Stockholms slott och Drottningholms slott.

Kyrkans interiör

Den första orgeln i Mora kyrka installerades 1912 och kom från Tyskland. Den moderna nyheten orsakade ingen större entusiasm. Församlingsborna var vana att sjunga sina koraler utan instrument. Man hävdade: ”vi äro orgor själva”.

Altaruppsatsen och altartavlan är från 1750 respektive 1755. De är typiska exempel på barockens kyrkokonst. Altaruppsatsen är utförd av bildhuggaren Olof Gerdman.

Kyrkogården

Staketet i söder och öster (mot Andreasgården och gågatan) är gjutet vid Furudals Bruk och sattes upp 1852-1853. Staketpartierna i väster och norr (mot Zorngården och klockstapeln) är gjutna vid Mora Mekaniska Fabriks AB och sattes upp 1870.

Vid kyrkans framsida ligger Emma och Anders Zorns grav. Graven är tillverkad som en stor hällkista och ser ut som en bädd. Graven är formgiven av skulptören Christian Eriksson, som var vän till makarna Zorn.

Gammal svartvit bild på en parad med hästar och spelmän, framför kyrkan och klockstapeln.

Bröllopsfölje på Vasagatan 1922. Foto: Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

Klockstapeln

Klockstapeln är ”af Grunden och alt Resewercket” byggd 1673 av Stor Lars Jönsson från Noret. Stapelns nedervåning byggdes från början för att användas som bårhus. 1681 klagar man över att liken står ”obegrafna och rutna under Sapeln uti Bårhuset”.

Klockstapeln blev uppförd på den plats där den står idag efter att tidigare ha stått ”för wästra ändan på Kyrkan”. Var klockstapeln stått före 1581 vet man inte, men sannolikt är att den stått på ett område som kallats Stapulsåkern, norr om kyrkan.

Klockstapelns framväxt

  • Storklockan satt i stapeln till 1581, då den flyttades till det nybyggda kyrktornet.
  • 2 augusti 1658 härjades kyrkan av vådeld.
  • 1660 rämnade storklockan och fick gjutas om.
  • 1671 brann kyrktornet åter och återuppfördes 1673, samtidigt som den nuvarande klockstapeln byggdes.
  • Klockorna göts om 1762 vid Bastubacksnabben av klockgjutaren Rockman. De flyttades till den nybyggda klockstapeln, och här sitter de fortfarande.
  • Byggnaden blev 1832 beklädd med spån. Äldre spånbeklädnad kan ses på norrsidan.
  • Taket är av koppar och lagt 1887.

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing

Senast uppdaterad: 8 maj 2023