Rosa Husets ungdomsgård

Rosa Huset bygger på ungas delaktighet och inflytande. Här kan du som är mellan 13-20 år träffa vänner och delta i olika aktiviteter.