Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Rosa Husets ungdomsgård

Vi ber våra besökare vara extra noga med handhygienen och i övrigt följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att skydda sig själv och andra från smittspridning. Det innebär att vi vill att du stannar hemma om du känner dig sjuk eller har symptom som snuva, hosta eller feber. Vi lägger också lite extra tid på att hålla våra lokaler så rena vi kan.