Kommunen söker intressenter för att utveckla Strandenområdet

Nu går Mora kommun ut med en inbjudan där aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen kan lämna intresseanmälan för att utveckla Strandenområdet. Det handlar om uppförande av skola, kulturskola, kulturscen och idrottshall. Dock är inga politiska beslut fattade om exakt vad som ska finnas på området.

Flygbild över Strandenområdet.

Fram till den 1 juli kan intresseanmälningar lämnas. Se länk till inbjudan intill denna artikel.

Det var den 7 april som kommunstyrelsen beslutade om att ta reda på om det finns ett kommersiellt intresse för investerare att investera i och eventuellt förvalta lokaler på Strandenområdet. Det som eventuella intressenter måste ge svar på, är intresse för att uppföra en högstadieskola, sporthall, kulturscen och kulturskola.

Intressenterna kan dessutom, om de vill, anmäla intresse för att uppföra andra verksamheter som bibliotek, alternativt bygge av administrativa lokaler för kommunen och hotell.

När det gäller finansieringen finns olika alternativ: ett bygger på att en privat aktör uppför och förvaltar lokaler och där kommunen går in och hyr det som behövs för kommunens verksamheter. En annan möjlighet är att kommunen bygger i egen regi och äger lokalerna, eller blandformer av alternativen.

Den politiska processen kommer att fortsätta kring hur Strandenområdet ska användas.

Intresseförfrågan om att utveckla Strandenområdet (PDF) , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare artiklar om Strandenområdet

Senast uppdaterad: 22 maj 2020