Beslut den 3 maj om kommunen ska äga eller hyra nya lokaler vid Strandenområdet

Kommunstyrelsen och fullmäktige kommer båda den 3 maj att fatta det principiellt viktiga beslutet om kommunen ska bygga och äga det mesta av lokalerna vid Strandenområdet i egen regi, eller låta en entreprenör bygga, äga och hyra ut lokalerna till kommunen. Det var planerat att kommunstyrelsen skulle ta ställning redan den 13 april, men det beslutet skjuts upp.

Flygfoto på strandenområdet

”Vi behöver helt enkelt mer tid för att analysera underlaget till det här viktiga beslutet”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C). ”Det är ett av de viktigaste besluten för Mora kommun på mycket länge och då kan det gärna få ta några veckor extra”, fortsätter Anna.

Nu handlar det om frågan om kommunen ska projektera, bygga och äga det mesta av lokalerna i egen regi enligt ett alternativ A, eller låta en privat aktör bygga, äga och hyra ut till kommunen.

Paket B innebär att en privat aktör bygger, äger och kommunen hyr 17 000 kvadratmeter för sina verksamheter på en tid av 25 år.

Tjänstemän och konsulter har utrett frågan om tittat på för- och nackdelar med de båda alternativen. Tjänstemannaförslaget till politikerna blir att paket B förordas, det vill säga att ett privat bolag i fastighets- eller byggbranschen står för projektering och bygge och sedan gör ett hyresavtal med kommunen.

”Det är ingen lätt fråga och det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen”, säger kommundirektör Peter Karlsson.

”Vi har dock landat i att det blir en större ekonomisk trygghet för kommunen om en privat aktör gör investeringen och står för risken. Skuldsättningen för kommunen blir ju mycket mindre och då får vi istället utrymme att göra investeringar på andra områden”, fortsätter Peter.

”Ett annat skäl är att Mora blir intressantare att investera i för framtiden, med privata aktörer som kanske också vill bygga bostäder, boenden och annat som vi behöver. Men det är viktigt att kommunen får ett bra och förmånligt hyresavtal. Och till sist är det ju politikerna som fattar det slutliga beslutet den 3 maj”, avslutar Peter Karlsson.

Några är de fördelar och nackdelar som utredningen visar

Fördelar med paket A:

 • Kommunen har full rådighet över fastighetens framtida användning
 • Möjligtvis större flexibilitet i användning och anpassning av lokalerna
 • En långsiktig tillgång i kommunens ekonomi
 • Upplåningen kan ske till låga räntenivåer.

Nackdelar med paket A:

 • Kommunen bär hela risken och alternativet ger en längre utbyggnadstakt
 • Hög skuldsättning för kommunen
 • Kommunen saknar specifik kompetens för projektutveckling av moderna skol- och kulturlokaler
 • Främjar inte tillväxt i kommunen eftersom alternativet inte är lika intressant för marknaden
 • En privat aktör är oftast effektivare i drift och underhåll av egna fastigheter.

Fördelar med paket B:

 • Främjar tillväxten i Mora eftersom investeringen är intressant för en ny stor aktör att etablera sig
 • Den privata fastighetsägaren bär största risken
 • Bättre finansiering och kostnadsfördelning för kommunen
 • Konkurrens leder till effektivitet och produktutveckling, vilket oftast bidrar till en bättre produkt till en lägre hyra.

Nackdelar med paket B:

 • Möjligt en minskad flexibilitet för kommunens egna verksamheter
 • Begränsad styrning av framtida markanvändning
 • Risk för högre kostnader på lång sikt
 • Risk för framtida fastighetsförsäljning och ny fastighetsägare

Läs mer om för- och nackdelarna med paket A och B

Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut i oktober 2020 om den huvudsakliga inriktningen om hur området i centrala Mora, där den tidigare Strandens skola stod. Kommunen är i stora behov av nya lokaler för sina verksamheter och en utredning visar att det finns stora vinster att göra om de samlokaliseras på Strandenområdet.

Området som idag utgör en grusplan vid Rosa huset skulle bland annat kunna inrymma en ny 7–9 skola för cirka 800 elever, kulturhus med folkbibliotek, utställningslokal, bygdearkiv och skolbibliotek, en fullstor idrottshall med läktare, lokaler för kulturskola och fritidsgård samt kulturscen för maximalt 400 sittande besökare.

Läs mer om Strandenområdet

Senast uppdaterad: 9 april 2021