Gångtunnel till Sanda när järnvägskorsningen stängs

Trafikverket har ansökt om bygglov för att permanent stänga plankorsningen vid Sandholmsvägen i Mora. Nu har byggnadsnämnden i Mora beviljat bygglovet med ett krav – det ska byggas en gång- och cykeltunnel under plankorsningen

En plankorsning

Fotot visar en annan plankorsning.

Som en del av projektet ”Fjärrstyrning Mora” vill Trafikverket permanent stänga plankorsningen vid Sandholmsvägen i Mora och bygga en ersättningsväg. Sedan slutet av november är plankorsningen tillfälligt stängd till dess att en tunnel är på plats. Trafikverket har även byggt en tillfällig ersättningsväg som ansluter till Sanda båthamn och badplats i avvaktan på att den permanenta ersättningsvägen är på plats.

Byggnadsnämnden har nu beviljat Trafikverkets bygglov med villkoret att Trafikverket måste bygga en enkel gång- och cykeltunnel under plankorsningen. Nämnden motiverar beslutet med att stängningen av plankorsningen visserligen strider mot en av detaljplanens bestämmelser – att marken ska vara tillgänglig för allmän gatutrafik – men att åtgärden ändå bedöms som acceptabel då en ersättningsväg ska byggas.

- Det är väldigt viktigt att kommunen ser till att Trafikverket snabbt kommer i gång med att bygga en gång- och cykelväg. Minst lika viktigt är det också att sätta fart på bygget av den nya bilvägen ner till Sanda båthamn. Den nya vägsträckningen över åkrarna bakom lokstallet måste stå färdig innan båtsäsongen drar i gång till våren, säger Joakim Linder (MOP), ordförande i byggnadsnämnden.

- Jag tycker det är tråkigt att Sanda båthamn och omgivningarna får sämre tillgänglighet. Men detta ska också bli en bra lösning, bara vi fått allt på plats, avslutar Joakim Linder.

Trafikverket och Mora kommun har inlett en dialog kring finansiering och utformning av en gång- och cykeltunnel. Trafikverket genomför nu en utredning för att utreda förutsättningarna för att bygga en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Utredningen förväntas vara klar under februari 2022.

- Plankorsningen kommer att vara stängd fram till dess att vi har en tunnel på plats under 2023. Vi har förståelse för att detta kan upplevas besvärligt för de närboende då det innebär en omväg att gå via Sandavägen under den tiden. Trafikverket och Mora kommun har under flera år haft en bra dialog och vi kommer tillsammans att hitta en bra och trafiksäker lösning säger, Thomas Andersson, chef Åtgärdsplanering på Trafikverket Region Mitt.

Den tillfälliga ersättningsvägen öppnar upp för all trafik

Mora kommun har uppmärksammats på att den tillfälliga ersättningsväg som Trafikverket ställt i ordning har en skylt som endast tillåter utryckningsfordon på vägen. Efter en dialog med Trafikverket kan man nu konstatera att det rör sig om ett missförstånd och att skylten ska täckas över.

- Det är en tillfällig väglösning som kommer att hållas öppen för all trafik. Vi ser denna ersättningsväg som en bättre lösning än den nu stängda plankorsningen. Den plankorsningen var inte alls bra utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv, då det fanns en risk att fastna med större trailers på övergångens krön. När vi under 2023 har en gång- och cykeltunnel på plats så kommer den totala lösningen att bli både bra och trafiksäker, säger Thomas Andersson.

Läs byggnadsnämndens beslut om bygglov till Trafikverket , 585.1 kB.

Karta över var den nya ersättningsvägen planeras.

Karta över var den nya ersättningsvägen ska byggas.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023