Fyra år med Hållbara Mora – så har det gått

Publicerad: 5 oktober 2022 Uppdaterad: 6 oktober 2022

Strategin Hållbara Mora är kommunens fundament för att stärka hållbar utveckling. Satsnigen har under de senaste fyra åren resulterat i en rad olika projekt för att arbetet för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Mora, med medborgarna i fokus.

Det finns många idéer inom kommunen som är värdefulla för en god livskvalité i Mora och som stärker och utvecklar hållbarhetsarbete lokalt och globalt. Sedan strategin antogs år 2019, har det varit möjligt att söka ekonomiskt stöd för hållbara idéer. Under den tiden har över 30 projekt beviljats medel, varav 13 fortfarande pågår. Av dem har merparten av projekten varit lyckade och har efter projektets slut kunnat implementeras som en naturlig del i ordinarie verksamheter.

- I vårt hållbara Mora är det viktigt att alla invånare, unga som gamla gamla, oavsett kön, bakgrund och andra förutsättningar, upplever att de är trygga och delaktiga i samhället. Alla ska kunna vara med och påverka och förändra sin vardag, säger Peter Karlsson, kommundirektör på Mora kommun.

I filmen om Hållbara Mora finns mer information om strategin, och exempel på vilken skillnad rätt satsningar kan göra. Du kan också lära mer om strategin på Hållbara Moras sida.

Varje år mäts resultatet av det samlade arbetet i Hållbarhetsbarometern.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022