Kommunen prioriterar för att spara energi i vinter

Publicerad: 11 november 2022

Mora kommun har tagit fram en rapport med förslag på åtgärder för att spara energi i vinter. Rapporten presenterades för kommunstyrelsen under tisdagen som beslutade att godkänna de föreslagna åtgärderna.

Flygbild över central Mora vintertid.

Mora kommun har tagit fram åtgärder för att spara energi i vinter.

Regeringen har gett runt 200 statliga myndigheter i uppdrag att minska energiförbrukningen. Med anledning av det gav kommunstyrelsen i Mora i oktober i uppdrag åt kommundirektören att ta fram förslag på hur kommunen kan spara energi. Förslagen presenterades i form av en energibesparingsrapport, och godkändes av kommunstyrelsen den 8 november.

Mora kommun har sedan 2011 arbetat med ett energitjänsteprojekt för att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter. I den nya rapporten föreslås fler långsiktiga åtgärder, men även några konkreta prioriteringar på kortare sikt.

Några prioriterade åtgärder i rapporten

  • Omgående byta ut all äldre gatubelysning till LED. Investeringen beräknas uppgå till 12 miljoner kronor under 2023.
  • Stänga av el, värme och vatten i fastigheter som inte används. De fastigheter som berörs är AMU-center, Morkarlbyvägen 21, Zornska och Lejonvillan. Tillsammans beräknas åtgärderna spara över 800 000 kilowattimmar årligen i el och fjärrvärme.
  • Besluta om en inomhusklimatpolicy, för att besluta om vilka temperaturnivåer olika typer av lokaler ska ha. Policyn ska beslutas av kommunstyrelsen.
  • Lansera Energimyndighetens kampanj ”Varje kilowattimme räknas” i kommunens alla verksamheter för att uppmuntra medarbetare att hjälpa till att spara energi.

Rapporten finns i sin helhet längst ned på sidan.

- Vi har arbetat i många år med att minska energiförbrukningen. Det gör att vi står bättre rustade än en del andra kommuner för att klara av ökade energipriser i vinter. Men nu när hela samhället kraftsamlar för att spara energi i vinter är det viktigt att vi också bidrar med det vi kan, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande.

- I den energisituationen vi är i så känns det högst motiverat att sänka el och fjärrvärmeförbrukningen i tomma lokaler för att skapa en stor besparing. Därför planerar vi att direkt stänga av el och värme några av våra byggnader som inte nyttjas. Det kan försvåra möjligheten att nyttja lokalerna i framtiden, men vi anser att det ändå är en motiverad åtgärd, säger Johanna Sundberg, fastighetschef.

Men den åtgärd som har potential att spara mest energi i vinter är att öka medvetenheten hos alla medarbetare i kommunens verksamheter.

- Det är tydligt hur stor skillnad vi som individer kan göra genom små enkla saker i vår vardag. Därför kommer vi fokusera på att sprida information och engagemang i hela organisationen under den närmsta tiden. Vi är redan vana att tänka på de här frågorna hemma, så då är det naturligt att ta med samma tänk till jobbet, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Senast uppdaterad: 11 november 2022