Hållbarhet i fokus för Strandenskolan

Publicerad: 11 maj 2023

I måndags startade arbetet med att välja ut vilka hållbarhetsmål som ska sättas upp för det nya skolområdet på Stranden.

- Det känns väldigt det bra att vi får i gång hållbarhetsarbetet. Det blir en mycket bättre skola när vi som ska bygga den har tydliga mål att arbeta efter, säger Mikael Svensson, projektchef på Morastrand.

Människor som sätter post it-lappar på ett papper

På workshopen arbetades det med Tengboms hållbarhetsverktyg "The Wheel". Den används för att hjälpa till i kartläggningen av ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar och formuleringen av projektspecifika hållbarhetsmål och ambitioner.

Mora kommun har under flera års tid arbetat målmedvetet med hållbar utveckling och tagit steg på många områden för att göra kommunens verksamhet mer hållbar ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Under måndagen hölls en hållbarhetsworkshop med personer i kommunkoncernen som är involverade i Strandenprojektet. På det nya skolområdet planeras en ny högstadieskola, idrottshallar, kulturskola och fritidsgård.

- Hållbarhet handlar om att tänka brett, tänka långsiktigt och se till helheten. Det är väldigt bra att så många olika kompetenser samlats i workshopen. Det gör att vi får med många olika infallsvinklar, säger Mikael Svensson.

Arkitektfirman Tengbom har anlitats för att utforma skolområdet. Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på Tengbom ledde workshopen.

- Min uppgift är att hjälpa projektet att konkretisera hållbarhetsmålen och gifta ihop ambitionen med de förutsättningar som finns på platsen. Det är jätteviktigt för oss som arkitekter att ha ett bra underlag att utgå ifrån när vi utformar byggnader och utemiljöer, säger hon och ger ett exempel:

- Om vi sätter upp målet att få fler elever att cykla till skolan, då behöver vi prioritera att skapa en attraktiv plats för cykelparkering på skolområdet, även om inte så många cyklar idag. Sen kan skolan jobba med att förändra elevernas beteende och få fler att cykla.

Ivana Kildsgaard tycker att Mora kommun har lagt en bra grund i sitt hållbarhetsarbete med Strategi Hållbara Mora.

- Det är en välarbetad strategi som tydligt sätter fokus på barn och unga. Det passar väldigt bra när man ska utforma ett nytt hållbart skolområde, säger Ivana Kildsgaard.

Kvinna som leder ett möte framför en skärm.

Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på Tengbom, ledde workshopen. Foto: Josef Björntun/Mora kommun

Porträttbild på man i inomhusmiljö

Mikael Svensson, projektchef på Morastrand. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Senast uppdaterad: 11 maj 2023