Hållbarhet i fokus för Strandenprojektet

Publicerad: 17 maj 2024

Hållbarhet är helt centralt i samhällsplaneringen i Mora kommun, däribland i planeringen av Strandenprojektet. Där planeras hållbara lokaler för skola, kultur och idrott som ska kunna nyttjas av många olika verksamheter, både dag- och kvällstid.

Som en del i det arbetet genomförde Strandenprojektet under torsdagen en workshop om hållbarhet i byggfrågor.

Kvinna presenterar inför sittande publik, framför en scen.

Under torsdagen höll Strandenprojektet hållbarhetsworkshop. Foto: Mora kommun

Mora kommun har gett Morastrand i uppdrag att bygga på Strandenområdet. Projektet planeras att bli färdigt till höstterminen 2027.

- Verksamheternas planering har pågått i flera år och hållbarhetsfokuset har funnits med hela vägen. För Mora kommun är det av största vikt att vi bygger hållbara lokaler ur alla perspektiv, till exempel med en så lång livslängd som möjligt, säger Frederic Gard, projektledare i Mora kommun.

Alla Mora kommuns verksamheter vägleds av Strategi Hållbara Mora. Strategin fungerar som ett stöd för kommunens nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag i arbetet med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Målbilden är att Mora år 2030 ska erbjuda en genuin, aktiv, välkomnande och vacker livsmiljö med goda förutsättningar att leva, bo och verka genom hela livet.

Workhopen genomfördes på Moraparken, med deltagare från olika byggentreprenörer och utgick från fokusområden i Strategi Hållbara Mora.

Senast uppdaterad: 17 maj 2024