Aktuellt från Kartenheten

Kartenheten mäter in gränsmarkeringar längs Sionsvägen i Nusnäs.

Markerad råsten

Råsten som har mäts in och markerats

Under året ska Nodava lägga en ny VA-ledning mellan Färnäs och Nusnäs och därför har Kartenheten på Nodavas uppdrag markerat och mätt gränspunkter längs sträckan. Sträckningen startar vid järnvägsövergången i Färnäs och går sedan ner mot vattnet och längs Sionsvägen mot Nusnäs. Syftet med arbetet är att säkerställa var det finns gränsmarkeringar idag, uppmärksamma samt underlätta entreprenörens arbete var det kan finnas gränsmarkeringar.

För några år sedan gjordes ett arbete av Kartenheten tillsammans med Lantmäteriet där de digitala gränserna förbättras till en noggrannhet på 0,3 meter. Detta har underlättat arbetet väsentligt, men för att få en ännu större noggrannhet, ner mot 0,1 meter, behövs ytterligare mätningar genomföras under hösten. Kartenheten kommer vid några tillfällen framöver ytterligare synas i området för att fortsätta detta arbete.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022