Aktuellt från Kartenheten

Lantmäteriets ändrade säkerhetsrutiner påverkar handläggningstider

På grund av ändrade säkerhetsrutiner hos Lantmäteriet kan det för närvarande ta längre tid att hantera ärenden som kräver tillgång till deras digitala tjänster.
Det påverkar bland annat leverans av nybyggnadskartor, utsättning av byggnader samt utvisning av fastighetsgränser.
För att få tillgång till viss information som tidigare varit direkt tillgänglig, måste nu en manuell förfrågan göras till Lantmäteriet.
Information om nedstängda eller begränsade digitala tjänster | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

2024-06-20

Beställ nybyggnadskarta och mättjänster via kommunens E-tjänst.

Som privatperson, företagare eller ombud för förening kan du beställa nybyggnadskarta och mättjänster till ditt bygglovsärende genom kommunens E-tjänst.

Information om hur du beställer finns på nedanstående länk:

Ny taxa för 2024

Från och med 1 januari 2024 infördes en ny timtaxa 928 kr/timme.
Kostnaden för nybyggnadskarta är hädanefter 8 595 kr.

Läs mer här.

Drönarflygningar pågår i följande områden under 2024

  • Nya industriområdet söder Örjastäppan/Mossvägen, Mora
  • Kajenområdet
  • Tuvan/Sandängarna
  • ÅVC Örjastäppan
  • Genomfart Mora Etapp 1
  • Noreberg

Läs mer om drönarflygning här.

Förbättring av gränser i Öna-trakten

Under sommar och höst 2022 påbörjades ett samarbete med Lantmäteriet om att leta och mäta in stompunkter i Öna-trakten. De områden som vi befann oss i är: Myckelsjön, Krångdalen, Överläden, Björka och Krångåsen. Detta gjordes för att förbättra de digitala fastighetsgränserna i dessa fäbodar. I dagsläget är den digitala kvalitén på fastighetsgränserna 4,5 meter generellt sett.

Tidigare har Hökbergs fäbod förbättrats på samma sätt. Då höjdes kvalitén från 4,5 meter till 0,15 meter. Vi letade efter stompunkter som finns ute på marken. Se bild 1.

En stompunkt i sten som är markerad med rödmålad ring

Bild 1, Stompunkt "hål i sten"

Oftast är det hål i sten som är markering och då måste vi ta bort växtlighet för att hitta aktuell markering. Vi sätter även en trämarkering vid de funna punkterna. Se bild 2.

Stompunkt som är markerat med en träpinne

Bild 2, markerad stompunkt

Vi har dagsläget gjort färdigt fältarbetet vid Myckelsjön, Krångdalen, Överläden, Krångåsen och Björka.

Två personer som mäter in en stompunkt

Inmätning av stompunkt vid sjön Överläden

Sjön Överläden

Sjön Överläden

Från hösten 2022 kommer vi även att vara inne i samhället vid Gödslan, Tuvan, Täppan och Önaheden. Där är kvalitén bättre från början men väldigt varierande. Nu görs ett försök att få det mer enhetligt.

Det kan även bli så att vi behöver kontrollmäta ett antal fastighetsgränspunkter i alla områden. Detta för att säkerställa transformeringen av fastighetsgränspunkter. Kontrollmätningen sker i alla områden och påbörjas under våren 2023.

Kartenheten har märkt ut gränser mellan Rödmyren och Hindriksheden.

Kartenheten har på uppdrag av Teknik & Serviceförvaltningen under vecka 49 märkt ut gränsmarkeringar mellan Rödmyren och den skogsridå som angränsar till Hindriksheden inför det kommande gallringsarbetet som stundar. På grund av granskogen drabbats av Granbarkborren kommer vissa träd behöva plockas ut och för att tydliggöra gränsen har den stakats ut med käppar.

Kartenheten mäter in gränsmarkeringar längs Sionsvägen i Nusnäs.

Markerad råsten

Råsten som har mäts in och markerats

Under året ska Nodava lägga en ny VA-ledning mellan Färnäs och Nusnäs och därför har Kartenheten på Nodavas uppdrag markerat och mätt gränspunkter längs sträckan. Sträckningen startar vid järnvägsövergången i Färnäs och går sedan ner mot vattnet och längs Sionsvägen mot Nusnäs. Syftet med arbetet är att säkerställa var det finns gränsmarkeringar idag, uppmärksamma samt underlätta entreprenörens arbete var det kan finnas gränsmarkeringar.

För några år sedan gjordes ett arbete av Kartenheten tillsammans med Lantmäteriet där de digitala gränserna förbättras till en noggrannhet på 0,3 meter. Detta har underlättat arbetet väsentligt, men för att få en ännu större noggrannhet, ner mot 0,1 meter, behövs ytterligare mätningar genomföras under hösten. Kartenheten kommer vid några tillfällen framöver ytterligare synas i området för att fortsätta detta arbete.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024