Vad?

Måmyren är ett modernt bostadsområde med blandad bebyggelse. Området ligger naturskönt i nära anslutning till köpcentrum, kollektivtrafik och Mora lasarett. Totalt kan här rymmas cirka 200 bostäder i småhus, rad- och parhus Delen för flerbostadshus är fortfarande ledigt för byggnation. I området finns också ett särskilt boende som drivs på entreprenad av Mora kommun.

Varför?

Mora växer och behovet av nya bostäder är stort och området mellan Noret och Vattnäs bedöms ha stor potential. Måmyren är första etappen av ett större detaljplaneprojekt för bostäder som på sikt kan att knyta ihop Mora med Vattnäs. Nästa etapp i projektet är inte beslutad än.

När?

Detaljplanen färdigställdes 2015 och byggnationen har pågått succesivt sedan dess.

Vem kan jag prata med för mer information?

För frågor om ledig tomtmark, kontakta näringslivs- och samhällsplaneringsenheten. I övriga frågor, kontakta kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024