Vad?

Industriområdet Örjastäppan ligger i södra delarna av Moras tätort, vid återvinningscentralen. Detaljplanen trädde i kraft 2015 och omfattar ett 24 hektar stort industriområde.

Varför?

Moras näringsliv växer och efterfrågan på verksamhetsmark är stor. För att möta efterfrågan arbetar Mora kommun strategiskt för att förvärva och planlägga ny verksamhetsmark, bland annat för industrier.

När?

Den första delen av området är delvis såld och bebyggd. Nu förbereds infrastruktur för att göra den andra delen av industriområdet tillgänglig för försäljning och företagsetablering.

Vem kan jag kontakta för mer information?

För frågor om ledig tomtmark, kontakta samhällsplaneringseneheten. I övriga frågor, kontakta kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Senast uppdaterad: 18 april 2023