Vad?

Tingsnäsvägen i centrala Mora får ny asfaltsbeläggning. Beläggningen kommer höja vägbanan cirka 15 centimeter, infarter och utfarter anpassas under arbetets gång. Det genomförs även dikning och rännstensbrunnar och vattentrummor ses över och byts ut vid behov. Tingsnäsvägen är en kommunal väg och beläggningsarbetet utförs av NCC.

Varför?

Vägbanan är i dåligt skick. Den nya beläggningen förstärker vägbanan och ökar framkomligheten.

När?

  • Dikning och översyn av trummor startar i maj.
  • Beläggningsarbetet planeras 12-23 juni. Trafiken regleras då med vakter. Framkomligheten förväntas vara särskilt begränsad 12-16 juni.
  • Eventuellt återstående arbete genomförs 26-30 juni.

Den sträcka av Tingsnäsvägen som är närmast Kaplansrondellen kommer att få ny beläggning vid ett senare tillfälle. Det utförs av Trafikverket som en del i arbetet med genomfart Mora. Information om aktuella händelser i projektet publiceras på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Vem kan jag kontakta för frågor?

Kontakta kommunens kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Senast uppdaterad: 26 juni 2023