Vad?

Det nya boendet på Saxnäsområdet får totalt 30 lägenheter och även dagverksamhet kommer kunna bedrivas i lokalerna. Inga utvändiga förändringar i byggnaderna är planerade.

Kommunfullmäktige har beslutat att ge Morastrand i uppdrag att inleda projektet utifrån de ekonomiska ramar och hyresnivåer som presenterats. Byggkostnaden uppskattades initialt till 80 miljoner kronor. Morastrand genomför en förstudie och upphandlar totalentreprenad för projektet. Därefter tas om byggstart i kommunfullmäktige.

Varför?

Mora kommun ser på sikt ett ökat behov av fler platser på särskilt boende för äldre. Därför planeras verksamheten på Saxnäsområdet att utökas. I området finns sedan tidigare en stor majoritet av kommunens särskilda boenden och även ett nytt tillagningskök.

När?

Lokalerna planeras vara klara för inflyttning under 2025.

Vem kan jag kontakta för mer information?

Kontakta kommunens kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Tidsplan

  • Juni 2022: Kommunstyrelsen beslutade att ge Mora kommunfastigheter i uppdrag att inleda projektet.
  • Hösten 2022-våren 2023: Upphandling av totalentreprenad. Planritningar tas fram.
  • Hösten 2023: Beslut om byggstart i kommunfullmäktige.
  • Årsskiftet 2023/2024: Byggstart
  • Sommaren 2025: Inflyttning

Tidsplanen är preliminär och kan förändras.

Senast uppdaterad: 18 april 2023