Vad?

Det nya boendet på Saxnäsområdet får totalt 30 lägenheter och även dagverksamhet kommer kunna bedrivas i lokalerna. Inga större utvändiga förändringar i byggnaderna är planerade.

Kommunfullmäktige har beslutat att ge Morastrand i uppdrag att inleda projektet utifrån de ekonomiska ramar och hyresnivåer som presenterats. Byggkostnaden uppskattades initialt till 80 miljoner kronor. Morastrand kommer att genomföra projektet som en strategisk partnering tillsammans med entreprenören Skoglunds.

Varför?

Mora kommun ser på sikt ett ökat behov av fler platser på särskilt boende för äldre. Därför planeras verksamheten på Saxnäsområdet att utökas. I området finns sedan tidigare en stor majoritet av kommunens särskilda boenden och även ett nytt tillagningskök.

När?

Ombyggnationen startade i februari 2024. Lokalerna planeras vara klara för inflyttning under 2025.

Under tiden som renoveringen pågår kommer arbetsområdet att vara inhägnat. Du som besöker Saxnäs kommer fortfarande att använda huvudentrén till Stenudden, Talludden och Björkudden. För att förenkla för personal, boende att ta sig förbi byggområdet byggs tillfälliga gångtunnlar utanför byggnaderna.

Vem kan jag kontakta för mer information?

Kontakta kommunens kundtjänst eller Morastrands kundtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så hjälper de dig vidare.


Tidsplan

  • Juni 2022: Kommunstyrelsen beslutade att ge Mora kommunfastigheter i uppdrag att inleda projektet.
  • Hösten 2022-våren 2023: Upphandling av totalentreprenad. Planritningar tas fram.
  • Hösten 2023: Beslut om byggstart tas i kommunfullmäktige.
  • Februari 2024: Byggstart
  • Sommaren 2025: Inflyttning

Tidsplanen är preliminär och kan förändras.

Senast uppdaterad: 22 februari 2024