Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Planer för vatten, avlopp och dagvatten

Vatten – en viktig resurs att värna.

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer kan ta del av det fina vatten vi idag har i Mora.

Bild

Mora kommun har, i samarbete med Nodava AB, arbetat fram ett antal dokument som strategiskt och långsiktigt skapar förutsättningar för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Du hittar dem i rutan "Mer information". Policy och plan, vatten och avlopp antogs under år 2015 respektive år 2016. Vi arbetar just nu med en revidering av dessa med tidplanen att de ska antas av kommunfullmäktige under våren 2021.

Utställning och samråd av förslag till Plan - vatten och avlopp (VA-plan) under tiden 10 november 2020 – 10 januari 2021

Huvudsyftet med VA-planen är att Mora ska ha ett fortsatt bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö. Planen har sin utgångspunkt i förslag till reviderad VA-policy, tidigare VA-plan, VA-översikt, lagkrav samt lokala, regionala och nationella mål och visioner.

VA-plan är en handlingsplan för åren 2021 – 2025 med åtgärder inom; Skydd av vattentäkter och vattenresurser, Kretslopp och resurshushållning, Plan för befintliga allmänna VA-anläggningar, Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp, Plan i väntan på anslutning till allmän VA-försörjning samt enskild försörjning och Kommunikation.

Handlingar

Under utställningstiden finns VA-plans handlingarna tillgängliga på denna sida och på Mora kulturhus, Kommunhusets reception och Sollerö bibliotek. Samrådsversion av policy finns förutom på denna sida även på Kommunhusets reception.

Mora kulturhus, Köpmannag 4 Mora, öppet mån - fre kl 9-18, lör kl 11-15

Kommunhusets reception, Fredsgatan 16 Mora, öppet mån – fre kl 07.45-12.00 samt kl 12.45-16.30

Sollerö bibliotek, Sockenhuset Sollerön, öppet mån kl 14-18, tis kl 9-12 (bemannad tid)

Informationsmöte

Informationsmöte kring innehållet i planen kommer att hållas via webbsändning den 3 december kl 18. Välkommen att se webbsändningen på morakommun.se/webbtvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via direktlänk bit.ly/vamora2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor innan och under mötet kan du skicka till e-post eva.larsson@mora.se eller SMS 070-288 00 44.

Sändningen kommer även att kunna ses i efterhand på morakommun.se/va-planlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till och med den 10 januari 2021.

Synpunkter och frågor

Synpunkter på förslaget ska senast den 11 januari 2021 skriftligen inkommit via e-post till vaplan@mora.se eller till Mora kommun, Utvecklingsenheten, 792 80 Mora

För ytterligare information kontakta: Eva Larsson, Mora kommun, tfn 0250-26152

Handlingar

Senast uppdaterad: 19 november 2020