Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Planer för vatten, avlopp och dagvatten

Vatten – en viktig resurs att värna.

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer kan ta del av det fina vatten vi idag har i Mora.

Bild

Mora kommun har, i samarbete med Nodava AB, arbetat fram ett antal dokument som strategiskt och långsiktigt skapar förutsättningar för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Du hittar dem här nedan.

Policy och plan, vatten och avlopp antogs under år 2015 respektive år 2016. Vi arbetar just nu med en revidering av dessa med tidplanen att de ska antas av kommunfullmäktige under våren 2021. I slutet av 2020 och kanske en bit in på 2021 sker samråd och utställning av förslagen till reviderad policy och plan.

Senast uppdaterad: 25 juni 2020