Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Planer för vatten, avlopp och dagvatten

Vatten – en viktig resurs att värna.

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer kan ta del av det fina vatten vi idag har i Mora.

Bild

Mora kommun har, i samarbete med Nodava AB, arbetat fram ett antal dokument som strategiskt och långsiktigt skapar förutsättningar för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Du hittar dem i rutan "Mer information". Policy och plan, vatten och avlopp antogs under år 2015 respektive år 2016.

Vi arbetar just nu med en revidering av dessa med tidplanen att de ska antas av kommunfullmäktige under våren 2021. VA-planen var ute för samråd mellan den 10 december 2020 – 11 januari 2021. Synpunkterna har bearbetats och förslaget till reviderad VA-plan är nu på väg upp för politiska beslut i kommunstyrelse den 16 mars och kommunfullmäktige den 3 maj. 

Planen en handlingsplan för åren 2021 – 2025 med åtgärder inom; Skydd av vattentäkter och vattenresurser, Kretslopp och resurshushållning, Plan för befintliga allmänna VA-anläggningar, Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp, Plan i väntan på anslutning till allmän VA-försörjning samt enskild försörjning och Kommunikation.

Senast uppdaterad: 25 februari 2021