Lämna din synpunkt

Publicerad: 16 februari 2024
Jag vill lämna: * (obligatorisk)
Jag vill lämna:
Här anger du vilken typ av synpunkt du vill lämna.
Verksamhet * (obligatorisk)
Här väljer du den verksamhet som synpunkten berör. Om du är osäker väljer du Övrigt/Vet ej.

Här väljer du den verksamhet som synpunkten berör. Om du är osäker väljer du Övrigt/Vet ej.

Gäller synpunkten någon särskild enhet, plats eller del av verksamheten? Ange till exempel namn på skola eller äldreboende.

Här beskriver du din synpunkt. Var så tydlig som möjligt.

Här kan du bifoga dokument eller bilder som hör till synpunkten.
Personuppgifter
Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på morakommun.se/personuppgifter
Önskar svar * (obligatorisk)
Önskar svarAnge hur återkoppling önskas. Tänk på att ange fullständiga kontaktuppgifter för återkoppling nedan enligt det sätt du vill bli kontaktad på. Lämna nedanstående fält tomma ifall du inte vill bli kontaktad.

Senast uppdaterad: 16 februari 2024