Hur du kan påverka din kommun

Ungas åsikter och idéer är en resurs som är viktig att ta vara på. Mora kommun jobbar aktivt för att stärka ungas möjligheter att påverka och vara delaktiga i det som händer i kommunen.

Du har säkert både hört och läst om projektet på Strandenområdet den senaste tiden. Strandenområdet är den stora grusplanen som ligger bredvid Rosa huset, där den tidigare Strandens skola låg.

De senaste åren har grusplanen bara använts vid vissa tillfällen, främst av Vasaloppet. Kommunen vill att ytan ska användas mer, och har med hjälp av företaget Archus Development AB undersökt hur den bäst kan användas. Undersökningen visar att Strandenområdet skulle passa bra för en ny högstadieskola (för cirka 800 elever).

I maj 2021 fick alla högstadieelever i Mora möjlighet att ställa frågor om projektet till skolchef Inga-Lena Spansk och Rose-Mari Bogg som är ordförande i för- och grundskolenämnden. För att ge svar på frågorna spelade kommunen in en film, där William Särström som är ordförande i elevrådet på Noretskolan tillsammans med Oliver Blomstedt Renman som är vice ordförande i elevrådet på Morkarlbyhöjden ställde elevernas frågor

Du kan se hela filmen här!

 

Lupp genomfördes senast hösten 2021. I populärversionen redovisas ett urval av frågorna som ger en övergripande bild. För en mer heltäckande bild av ungas livsvillkor i Mora hänvisar vi till analysrapporten.

Här kan du se en inspelad presentation av Lupp-resultatet 2021

Mora kommun erbjuder alla elever i årskurs åtta och nio i grundskolan samt årskurs ett på gymnasiet två veckors feriepraktik (sommarjobb). Det finns bland annat en möjlighet att jobba som kommunutvecklare, där du i en grupp tillsammans med andra unga arbetar med en aktuell fråga utifrån ett ungdomsperspektiv.

Uppdragen har bland annat handlat om att analysera resultaten av Lupp-enkäten och att ge förslag på hur unga och politiker kan mötas och kommunicera med varandra. Sommaren 2022 tog kommunutvecklarna fram förslag på vad kommunen kan göra för att förbättra ungas hälsa.

Kommunutvecklarna står för en viktig del av kommunens arbete med att öka ungas inflytande och delaktighet, och har kommunens ungdomsstrateg som handledare.

Läs kommunutvecklarnas rapporter här:

Senast uppdaterad: 17 november 2023