Hur du kan påverka din kommun

Ungas åsikter och idéer är en resurs som är viktig att ta vara på. Mora kommun jobbar aktivt för att stärka ungas möjligheter att påverka och vara delaktiga i det som händer i kommunen.

Du har säkert både hört och läst om projektet på Strandenområdet den senaste tiden. Strandenområdet är den stora grusplanen som ligger bredvid Rosa huset, där den tidigare Strandens skola låg.

De senaste åren har grusplanen bara använts vid vissa tillfällen, främst av Vasaloppet. Kommunen vill att ytan ska användas mer, och har med hjälp av företaget Archus Development AB undersökt hur den bäst kan användas. Undersökningen visar att Strandenområdet skulle passa bra för en ny högstadieskola (för cirka 800 elever).

I maj fick alla högstadieelever i Mora möjlighet att ställa frågor om projektet till skolchef Inga-Lena Spansk och Rose-Mari Bogg som är ordförande i för- och grundskolenämnden. För att ge svar på frågorna spelade kommunen in en film, där William Särström som är ordförande i elevrådet på Noretskolan tillsammans med Oliver Blomstedt Renman som är vice ordförande i elevrådet på Morkarlbyhöjden ställde elevernas frågor

Du kan se hela filmen här!

 

Demokratidagen är en dag då unga får möjlighet att diskutera olika samhällsfrågor tillsammans med anställda i kommunen och våra folkvalda politiker. Diskussionerna dokumenteras och sammanställs och skickas sedan till kommunens olika nämnder.

Efter varje Demokratidag genomförs en uppföljningsdag, där kommunens anställda och politiker träffar elevrådsrepresentanter för att återkoppla och diskutera de beslut som kommunens nämnder har tagit.

Här finner du sammanställningen från den senaste uppföljningsdagen:

Lupp genomfördes senast hösten 2021. I populärversionen redovisas ett urval av frågorna som ger en övergripande bild. För en mer heltäckande bild av ungas livsvillkor i Mora hänvisar vi till analysrapporten.

Här kan du se en inspelad presentation av Lupp-resultatet 2021

I Mora kommun erbjuds alla elever i årskurs nio i grundskolan samt årskurs ett på gymnasiet två veckors feriepraktik (sommarjobb). Sedan 2013 finns det en möjlighet att jobba som kommunutvecklare, där du i en grupp tillsammans med andra unga arbetar med en aktuell fråga utifrån ett ungdomsperspektiv.

Hittills har uppdragen handlat om att analysera resultaten av Lupp-enkäten, att undersöka hur Mora kan bli en bättre ungdomskommun, att undersöka tillgänglighet i butikerna på gågatan i Mora och att ge förslag på hur unga och politiker kan mötas och kommunicera med varandra.

Kommunutvecklare 2018: Isabella Skogs, Leo Verme, Elicia Runmon, Dante Mason, Rim Haile och Hugo Brottare.

Kommunutvecklare 2018: Isabella Skogs, Leo Verme, Elicia Runmon, Dante Mason, Rim Haile och Hugo Brottare. Gruppen arbetade fram förslag på hur unga och politiker kan mötas och kommunicera med varandra. Läs deras rapport "Hur kan unga och politiker mötas?" nedan.


Kommunutvecklarna står för en viktig del av kommunens arbete med att öka ungas inflytande och delaktighet, och har kommunens ungdomsstrateg som handledare.

Läs den senaste rapporten här:

Senast uppdaterad: 1 juli 2022