Byalag och föreningar

Det finns ett stort antal hembygdsföreningar, byalag och samfällighetsföreningar i byarna runt om Mora kommun. Föreningarna och byalagen drivs av engagerade bybor och är helt ideella.

Timmerhus en sommardag

De kan bland annat arbeta med att:

  • anordna arrangemang, till exempel midsommarfirande och julmarknader
  • bevara och visa upp byarnas traditioner och folkkultur
  • fungera som rådgivande insats i kommunala och landstingskommunala frågor
  • fungera som lokala ekonomiska enheter
  • representera byn i olika frågor.

Det finns ett stort antal enskilda vägar i kommunen, bland annat byvägar och ett stort skogsbilvägnät. Många av de enskilda vägarna sköts av vägsamfälligheter eller vägföreningar.

Mora kommun ger underhållsbidrag till vägsamfälligheter, vägföreningar och andra organisationer för drift och underhåll av enskilda vägar. Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommun.

Senast uppdaterad: 29 april 2019