Demens

För dig med demenssjukdom finns dagverksamhet där du kan delta i aktiviteter och få gemenskap i mindre grupper. Du kan ansöka om dagverksamhet hos våra biståndshandläggare.

Grindstugan

Grindstugan är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. På Grindstugan har man trevligt tillsammans under vardagliga former. Man äter frukost, lunch och eftermiddagskaffe gemensamt. På Grindstugan jobbar man utifrån individuella behov och önskemål. Dagarna planeras utifrån varje individs genomförandeplan.

För att vistas på Grindstugan krävs ett biståndsbeslut. Du ansöker hos Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Stöd för anhöriga

För dig som är anhörig finns det också hjälp och stöd att få. I Mora kommun kan du ta kontakt med anhörigkonsulent.

Senast uppdaterad: 2 december 2020