Familjehemsveckan *INSTÄLLT*

Vårens familjehemsvecka inställd!

Familjehemsveckan den 23-29 mars är inställd. Bakgrunden är att vi bedömer att antalet besökare kommer vara alldeles för få för att vi ska nå rätt målgrupper, det vill säga fler som skulle vara intresserade av att bli familjehem. En ny familjehemsvecka planeras till hösten istället.

Vi tackar och beklagar till er som visat intresse för att komma på våra aktiviteter!

I Mora kommun har ett flertal människor på sin fritid valt att stötta och hjälpa utsatta barn. Inom socialförvaltningen ser vi att behovet av stöd från vuxna till utsatta barn ökar.

Vi anser det viktigt att lyfta frågan vad vi som medmänniskor kan göra för varandra. Genom att exempelvis ge två timmar i veckan av sin tid kan man bidra till att ett barn eller ungdom får en meningsfull tillvaro.

Med det som utgångspunkt har socialförvaltningen valt att arrangera en familjehemsvecka som syftar till att uppmärksamma barn och ungas behov av trygga vuxna. Vi vill ge en inblick i vad social utsatthet kan vara och vad vi som medmänniskor tillsammans kan göra för att trygga fler barn och unga.

Samtliga aktiviteter och föreläsningar arrangeras av Mora kommuns socialförvaltning.

Nedan hittar du en sammanfattning av årets program. Varmt välkommen!

Senast uppdaterad: 13 mars 2020