Hallar och idrottsanläggningar

I Mora kommun finns flera olika anläggningar och lokaler för idrottsaktiviteter.