Mora växer visar framtidens kommun

Publicerad: 19 april 2023

Nu presenterar vi nya sidor på morakommun.se under namnet Mora växer. På sidorna samlar vi bygg- och infrastrukturprojekt som planeras eller genomförs i kommunen. Vi vill göra det enkelt för dig som bor och verkar i Mora att se hur kommunen planerar för framtiden.

Illustration av rondell och samt en webbsida

På Mora växer samlas bygg- och infrastrukturprojekt i Mora, till exempel genomfart Mora.

Kärnan i Mora växer-webben är en karttjänst där kartnålar för olika projekt placerats ut. Varje kartnål är länkad till en projektsida där det finns kortfattad information om det aktuella bygg- eller infrastrukturprojektet.

- På Mora växer-sidorna samlar vi information som tidigare inte varit tillräckligt lätt för våra medborgare att ta del av. Vi vill också ge en tydligare helhetsbild av vad som byggs eller planeras och varför. De projekt som finns på kartan är en början, vi kommer fylla på med fler projekt löpande, säger Johan Larsson Jufvas, projektledare för Mora växer.

Mora växer ska också göra Mora kommun mer attraktivt för besökare och för dem som funderar på att flytta hit. Kommunens invånarantal har vuxit nio år i rad och ökningen beror på att det är fler som flyttar hit än som flyttar härifrån.

Kommunen vill fortsätta växa och siktar mot 22 000 invånare till 2030. Men fokus ligger på att växa hållbart.

- Vi vill inte bara göra det möjligt för fler att bo i kommunen och ta del av kommunal service. Vi vill också höja kvaliteten i våra verksamheter - i förskola, skola, vård och omsorg. Vi vill både växa och utvecklas, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

- Vi vill fortsätta att locka hit människor och företag som vill vara med och bygga ett starkare Mora. Men framför allt vill vi att de som redan bor och verkar i Mora ska trivas och vill fortsätta utvecklas här, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen arbetar sedan flera år efter Målbild 2030, som är en del av Strategi Hållbara Mora. Den togs fram 2018 och uppdaterades hösten 2022. Strategin pekar ut en tydlig riktning bland annat för det som byggs.

- Med Mora växer vill visa att kommunen samhällsplanerar med ett tydligt mål. Alla byggprojekt som finns på Mora växer-sidorna är pusselbitar för att bygga ett mer hållbart Mora. Det kommer vi berätta mer om framöver både på vår webb och i andra kanaler, säger Johan Larsson Jufvas, projektledare för Mora växer.

Senast uppdaterad: 19 april 2023