Nu inleds granskning av detaljplan för Stranden

Publicerad: 21 maj 2024

Idag, den 21 maj, inleds granskningen av förslaget till ny detaljplan för högstadieskola, idrottshallar och kulturskola på Strandenområdet. Granskningen pågår till 14 juni och fram till dess finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustration över område i stadsmiljö sett ovanifrån

Illustrationskarta av området som detaljplanen innefattar. Illustration: Tengbom

Vid sammanträdet den 14 maj beslutade kommunstyrelsen att skicka ut förslaget till detaljplan för fastigheten Stranden 51:2 på granskning.

Granskningens syfte är att visa det slutliga planförslaget och ge berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter. Under granskningen finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets reception och på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad: 21 maj 2024