Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

  • För närvarande finns inga planer på samråd.

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

  • För närvarande inga planer för antagande.

Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.

Här hittar du planprogram som inväntar godkännande.

  • För närvarande inga planprogram

Gå till sidan för: Godkända planprogram

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft 1 år tillbaka och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.
Kommunens alla gällande planer kan du se i kommunkartan Länk till annan webbplats..

Planprogram och övriga program som godkänts av kommunstyrelsen hittar du under Detaljplaner / planprogram


Översiktlig planering

Här hittar du översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och tematiska tilläggsplaner som är i skedet mellan samråd och utställning.

  • Ingen planering här för tillfället

Här hittar du översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och tematiska tilläggsplaner som har antagits av kommunfullmäktige.

  • Ingen planering här för tillfället

Här hittar du översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och tematiska tilläggsplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

Senast uppdaterad: 17 juli 2024