Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss på stadsbyggnadsförvaltningen för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av byggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.


Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.


Här hittar du planprogram som inväntar godkännande.

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.
Kommunens alla gällande planer kan du se i kommunkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planprogram och övriga program som godkänts av kommunstyrelsen hittar du under Detaljplaner / planprogram


Översiktlig planering

Här hittar du översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och tematiska tilläggsplaner som är i skedet mellan samråd och utställning.

Här hittar du översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och tematiska tilläggsplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

Senast uppdaterad: 21 september 2020