Vad?

Under hösten 2022 beslutade kommunfullmäktige att teknik- och serviceförvaltningen i en första fas skulle inleda arbetet med att ta fram uppgifter om de faktiska kostnaderna för att bygga en ny ishall på Prästholmens IP i Mora. I arbetet ingick också att göra klart upphandlingen av en hall, som gick till hallkonstruktören Halltec.

Den 13 februari 2023 redovisades resultatet för kommunfullmäktige som fattade det slutgiltiga beslutet om att gå in i projektets andra fas, som innebär att hallen ska byggas. Inför beslut av den andra fasen presenterades även ett hyresavtal och ett klargörande av finansiering mellan Mora kommun och Mora IK.

Enligt hyresavtalet ges Mora IK rätt till hallens namn, som blir Kringdata Ungdomsarena.

Vad kostar det?

Efter genomförd upphandling så landar investeringen inom ramen för tidigare uppskattad nivå på cirka 31 miljoner kronor.

Hur?

Hallen kommer hyras av Mora IK, enligt det hyresavtal och klargörande av finansiering mellan Mora kommun och Mora IK, som presenterades för kommunfullmäktige inför beslutet om att bygga hallen.

Varför?

Mora växer och allt fler barn och unga står i kö för att få tillgång till träningstid på isen i Smidjegrav arena. För vissa träningsgrupper har det resulterat i för lite träningstid, eller att man varit tvungen att träna på annan ort. Den nya träningshallen kommer medföra att fler unga kommer kunna ägna sig åt sin idrott i Mora.

När?

Den nya träningshallen blev klar i oktober 2023 och invigdes i november.

Uppskattad tidsplan

  • September 2022: Kommunfullmäktige gav teknik- och serviceförvaltningen uppdraget att påbörja upphandlingen av en ny hall och arbeta fram ett förslag på hyresavtal.
  • December 2022: Upphandling och tilldelning av träningshall klar.
  • Januari 2023: Kommunstyrelsen godkänner förslaget, som går vidare till kommunfullmäktige.
  • Februari 2023: Förslaget godkänns av kommunfullmäktige.
  • Våren 2023: Planerad byggstart.
  • September 2023: Hallen beräknas vara klar.
  • Oktober 2023: Mora IK startar sina träningar i den nya hallen.
Bild på entreprenadmaskin som arbetar i inomhushall.

Inne i ungdomsarenan förbereds för en ishockeyrink och läktare.

Ishall under uppbyggnad

Entrén till Kringdata Ungdomsarena under uppbyggnad.

Vem kan jag prata med för mer information?

Kontakta kommunens kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Senast uppdaterad: 9 november 2023