Vad?

Hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige att ersätta Tuvans förskola med en ny och större förskola, med sex avdelningar. Den nya förskolan har fått namnet Sandängarnas förskola. Byggnationerna startade sommaren 2022. Tillfälliga modullokaler har lyfts på plats intill tennisbanorna. De används av Tuvans förskola under tiden som de nya lokalerna byggs. Förskolan kan under byggtiden använda delar av sin utemiljö.

Förskolebarnen på Finnsnäs och Tuvan har varit delaktiga i utformningen av utemiljön på den nya förskolan. Utemiljön kommer även att få konstnärlig utsmyckning.

Sandängarnas förskola blir den första i Mora kommuns fastighetsbestånd med solcellsanläggning på taket. Kostnaden för hela byggprojektet beräknas hamna på 63 miljoner kronor.

Varför?

Mora växer och allt fler barn väntas gå i förskola under de kommande åren. Med en ny förskola får Mora kommun en långsiktig och hållbar lösning på behovet av förskoleplatser. Dessutom skapas moderna lokaler för både förskolebarn och personal.

När?

Verksamheterna flyttade in i lokalerna under oktober 2023. Invigningen hölls i november.

  • Augusti-september 2022: Tillfälliga modullokaler lyfts på plats och installeras.
  • September 2022: Nuvarande förskolan flyttar in i de tillfälliga modullokalerna.
  • September-oktober 2022: Rivning av nuvarande lokaler.
  • Oktober 2022: Byggstart för den nya förskolan.
  • Hösten 2023: Inflyttning i den nya förskolan.

Vad händer med de gamla modulerna?

Den tidigare modulbyggnaden som hyrdes in till Tuvans förskola flyttades under hösten 2022 från området. Den kommer i stället användas i andra områden av Teknik- och serviceförvaltningens verksamhet.

Vem kan jag prata med för mer information?

Kontakta kommunens kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Senast uppdaterad: 9 november 2023