Om projektet Mora växer

Mora växer och vi utvecklar kommunen för framtidens behov. På de här sidorna samlar vi bygg- och infrastrukturprojekt som sker i Mora kommun.

Vi vill göra det enkelt för dig som bor och verkar i Mora att se hur kommunen planerar för framtiden. Vi vill också underlätta för dig som besöker Mora eller funderar på att flytta hit.

Flygbild över stadsmiljö

Centrala Mora är en av de områden i kommunen där det pågår bygg- och infrastrukturprojekt. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Vi har blivit fler invånare i Mora kommun nio år i rad. Kommunens mål är att Mora ska fortsätta växa och vi siktar mot 22 000 invånare till 2030.

Därför behöver vi planera för fler bostäder, bättre vägar, nya företag och fler arbetstillfällen. Vi vill fortsätta vara en attraktiv kommun för oss som bor här, för företagen som verkar här, för dem som besöker oss och för dem som funderar på att flytta hit.

Mora växer hållbart

När vi samhällsplanerar gör vi det med ett tydligt mål - att förverkliga Målbild 2030 som är en del av Strategi Hållbara Mora. Alla projekt som du hittar på Mora växer-sidorna är pusselbitar för att ta steg mot ett långsiktigt hållbart Mora.

Året är 2030. I Mora bor nu 22 000 invånare varav drygt hälften bor i tätorten. erbjuder en genuin, aktiv, välkomnande och vacker livsmiljö med goda förutsättningar att leva, bo och verka genom hela livet.
(Utdrag ur Målbild 2030)

Hur ska Mora kommun och just området du bor i utvecklas framåt. Var kan det byggas? Var behövs nya vägar? Vilka områden ska sparas för rekreation?

Läs mer om den fördjupade översiktplanen för Mora tätort

Moras fina bebyggelsemiljöer är ett betydelsefullt skäl till att många väljer att besöka eller bosätta sig i Mora. Genom att ta god hand om våra kulturmiljöer bidrar vi till att Mora förblir attraktivt och att kommunen kan fortsätta att utvecklas. Men för att kunna ta hand om våra kulturmiljöer behöver vi få kunskap om vilka värden som finns och vad de består av. Därför tar vi nu fram ett nytt kulturmiljöunderlag för Mora kommuns byar och kulturmiljöer.

Läs mer om arbetet med kulturmiljöunderlaget

Mora kommun strävar efter att Mora ska vara en attraktiv livsplats där Moraborna trivs med att bo och leva kvar och som attraherar nya invånare. Hur det ska genomföras beskrivs i bostadsförsörjningsprogrammet för 2023-2026, med utblick mot 2030 , 3.1 MB..

Hitta på Mora växer

Kartan

Här visas kartnålar för alla projekt som visas på Mora växer. Du kan zooma in eller ut i kartan. När du klickar på en kartnål fälls en förhandsvisning av projektet ut i kartans nederkant.

I kartan visas alltid alla projekt, oavsett vilken kategori och projektstatus du väljer.

Kategorier

De olika projekten är indelade i kategorier, exempelvis Bostäder och Näringsliv. Vissa projekt finns bara i en kategori, andra ingår i flera. Genom att klicka på de olika kategorierna kommer du att se olika projekt i bildpuffarna nedanför kartan.

Projektstatus

Du kan se i vilken fas respektive projekt befinner sig, vilken status det har. Du kan också sortera bland projekten utifrån status. Detta innebär olika status:

Ska utredas

Kommunen undersöker förutsättningarna för att se om det är möjligt att utveckla till exempel ett område. Förberedande undersökningar görs.

Under planering

Nu är projektet inne i ett planeringsskede. Förberedande arbete återstår innan byggnationen kan starta.

Byggnation pågår

Nu håller projektet på att bli verklighet. I det här skedet finns en tydlig tidsplan och en planerad tidpunkt då projektet är färdigställt.

Klar

Projektet är färdigt. Klara projekt syns här på Mora växer i ett par år efter att de är slutförda.

Vilka projekt är med på sidan?

  • Vi prioriterar bygg- och infrastrukturprojekt som har stort allmänintresse i kommunen.
  • Vi fokuserar främst på projekt som Mora kommun beställer, genomför eller är delaktiga i. En del större externa byggprojekt syns här, men långt ifrån alla.

Vilka projekt är inte med?

Driver du ett större projekt och vill synas på Mora växer? Hör av dig till oss!

Så kan du vara delaktig

Har du frågor om projekten, eller vill du lämna synpunkter? Läs mer på sidan Tyck till.

Senast uppdaterad: 6 februari 2024