fsa

Publicerad: 16 januari 2023 Uppdaterad: 23 januari 2023

Ingress

Innehåll länk ankare


 • Eleverna formar den framtida skolgården på Strandenområdet
  När kommunens politiska ledning tog beslutet om att bygga en ny högstadieskola på Strandenområdet var det självklart att eleverna skulle involveras i processen. Under perioden januari till mars har Moras högstadieelever därför varit med i projektet ”Gestalta din livsmiljö”. Tillsammans med en konstnär har eleverna fått forma sina tankar och åsikter kring hur skolgården kan utformas på den framtida högstadieskolan.
  Läs mer

 • Kommunens trygghetslarm i drift igen
  Kommunens trygghetslarm som varit ur funktion sedan i midnatt, till följd av ett rikstäckande fel hos leverantören, är nu i drift igen. Viss fördröjning kan dock finnas kvar i systemet.
  Läs mer

 • Trygghetslarm tillfälligt ur funktion
  Kommunens trygghetslarm är tillfälligt ur funktion. Problemen berör cirka 600 trygghetslarm i Mora kommun. Berörda brukare utan hemtjänst blir kontaktade via telefon för att få information.
  Läs mer

 • Bättre service i Moras byar
  Nu satsar Mora kommun på att förbättra förutsättningarna för boende på landsbygden och i byarna i kommunen. Men en bättre service på landsbygden kräver bättre samverkan mellan kommunen, byalag och företagare. Därför har ett projekt startats för att kommunen bättre ska kunna samarbeta med lokala aktörer.
  Läs mer

 • Längre vikariat - större bonus
  Att hitta sommarvikarier som kan bemanna kommunens tjänster inom vård och omsorg är alltid en stor utmaning, så även i år. Men nu har nya steg tagits för att kommunen ska kunna vara en mer attraktiv arbetsgivare för vikarier.
  Läs mer

 • Krigsflyktingar kan snart erbjudas SFI
  Flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet har tidigare inte haft rätt till utbildning i svenska för invandrare, SFI. Men nu föreslås Mora gymnasium erbjuda utbildningen till alla i Mora som omfattas av direktivet. Utbildningen ska underlätta för flyktingar från bland annat Ukraina att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli mer delaktiga i samhället.
  Läs mer

 • Piggare elever när skolan bjuder på frukost
  Skollunch är en självklarhet i Sverige sedan många år. Men på Morkarlbyhöjden serveras sedan början av vårterminen även skolfrukost. Och satsningen är redan en succé.
  – Vi behöver förstås analysera effekterna ordentligt. Men efter bara några veckor på Morkarlbyhöjden började vi se att nedskräpningen minskar och att stämningen under frukosten är harmonisk, säger Hans Lövgren, rektor på Morkarlbyhöjdens skola.

  Läs mer

 • Barn spelar innebandy
  Testamente ges till förmån för Moras ungdomar
  En privatperson har testamenterat delar av sitt arv till Mora kommun för ungdomsändamål inom musik- och fritidsaktiviteter samt som bidrag till majstångsfirandet i Norets by. Kommunstyrelsen har beslutat att arvet ska användas till Kulturskolan Mirandas verksamhet och Ungdomsgården Rosa huset tillsammans med fritidsbanken.
  Läs mer

 • Dalarnas landshövding på besök i Mora
  Under fredagen besökte Dalarnas nytillträdda landshövding, Helena Höij, Mora. Det var hennes första officiella besök i kommunen, som landshövding.
  Läs mer

 • Mora får höga betyg i medborgarundersökning
  Moraborna är mer positiva till Mora, det visar resultatet SCB:s medborgarundersökning. Mora kommun upplevs framför allt som en mycket trygg plats att bo. Jämfört med den föregående undersökningen 2020 är det fler Morabor som kan rekommendera andra att flytta till Mora.
  Läs mer
Senast uppdaterad: 23 januari 2023