Frågor kring kriget i Ukraina

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna kopplade till flyktingmottagande, hjälpinsatser och krisberedskap. Här hittar du även de senaste nyheterna från Mora kommun och relevanta länkar till svenska myndigheter, där du kan hitta mer information.

Bild på Ukrainas flagga

Ukrainas flagga.

Aktuellt

Mora kommun fortsätter mottagandet av ukrainska flyktingar
Under juli 2022 kom de första ukrainska flyktingarna till Mora, som placerats här av Migrationsverket. Under augusti kom ytterligare nio personer. Det innebär att Mora kommun har tagit emot 36 av de totalt 67 personerna som är anvisade till kommunen.

Ukrainska flyktingar kommer erbjudas SFI
Snart kommer de flyktingar i Mora som omfattas av massflyktsdirektivet kunna ta del av svenska för invandrare, SFI, via Mora vuxenutbildning. Utbildningen ska underlätta för flyktingar från bland annat Ukraina att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli mer delaktiga i samhället. Förhoppningen är att utbildningen ska komma igång senare i vår.

Information och länkar

Det osäkra omvärldsläget gör att det finns en ökad risk för desinformation och påverkanskampanjer. Tänk på att hämta din information från betrodda källor, gärna svenska myndigheter. Tänk till extra noga om du väljer att sprida information i sociala medier.

Frågor och svar om Ukraina och flyktingar

Svar: Enligt ett nytt tilldelningsförslag ska 67 ukrainska flyktingar komma till Mora kommun. Det beräknas utifrån den senaste prognosen att 50 000 personer kommer söka skydd i Sverige, under 2022.

Svar: Kommunen har ordnat boendeplatser och påbörjat flyktingmottagandet i Mora.

Moras kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2023 att alla flyktingar i Mora som omfattas av massflyktsdirektivet kommer att erbjudas svenska för invandrare, SFI. Läs mer om SFI för krigsflyktingar

En ukrainsk språkstödjare har anställts på Familjecentralens öppna förskola. Språkstödjarens uppgift är dels att vara en resurs på öppna förskolan, dels att ge information om rättigheter inom lagen om mottagande av asylsökande (LMA).

Det har bildats en krisledningsstab som jobbar med att omvärldsbevaka vad som händer i Ukraina och i världen, nationellt och regionalt i Sverige. Krisledningsstaben jobbar med frågor som flyktingmottagande, IT-störningar, beredskap för brist på varor och påverkanskampanjer.

Kommunen deltar även i olika samverkansmöten med ansvariga myndigheter som Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Svar: Mora kommun och Morastrand samarbetar med boendefrågan. Privatpersoner som vill erbjuda boende kan skicka e-post till: info@morastrand.se eller ringa 0250-299 99 måndag – torsdag 9.00 – 12.00

Svar: I Mora finns organisationen Navet, som samordnar organisationer, företag och privatpersoner som vill bistå med hjälp till flyktingar i Mora på olika sätt. Om du vill vara med och engagera dig i Navet eller bidra på något annat sätt är du välkommen att kontakta kommunens flyktingsamordnare, Fredrick Bernharth. Han kan också ge svar på vilka behov som är störst för tillfället.

Det finns även flera hjälporganisationer som samlar in medel och som är på plats för att hjälpa. Tänk på att skänka till organisationer med 90-konton. Organisationer med 90-konton | Svensk Insamlingskontroll Länk till annan webbplats.

Svar: Det går att vända sig till olika hjälporganisationer för att skänka saker. I Mora finns till exempel Röda korset. Tänk på att endast skänka hela och rena kläder till hjälporganisationer.

Mora kommun har tidigare sökt möbler och husgeråd för att inreda boenden till flyktingar som kommer till Mora. Det har nu kommit in tillräckligt mycket möbler och husgeråd för att kunna inreda boendena. Stort tack till alla som bidragit!

Svar:

Svar: På webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns råd och tips på var du kan vända dig för att få stöd.

Sveriges kommuner och regioner har även samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider: Psykiskt hälsa i kristid, på uppdragpsykiskhalsa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om krisberedskap

Svar: Kontakta den aktuella fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för skyddsrum i sin fastighet och dess tillgänglighet. Du hittar fler frågor och svar om skyddsrum på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Svar: Utomhussignalen är ett system för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), men den når inte hela befolkningen. SMS, radio och TV är andra kanaler som används för att meddelandet ska nå ut till så många invånare som möjligt. Läs mer om varningssystem på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Har du en fråga som du inte hittar svaret på så kan du ringa eller skicka e-post till Mora kommuns kundtjänst.

Senast uppdaterad: 30 november 2023